Međunarodni dani Drave u KC

U petak 22. listopada, Javna ustanova gostovala je u Koprivnici na tradicionalnim, ove godine već 10. međunarodnim danima Drave. Glavni organizator događanja je savez udruga DRAVSKA LIGA koji okuplja udruge i pojedince u čijem je fokusu interesa zaštita rijeke Drave, ali i dugoročna dobrobit ljudi koji žive uz Dravu i njene pritoke (uključujući, naravno, i Muru).

Organizaciji dana Drave priključila se i Javna ustanova za zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, a u sklopu projekta Upoznavanja javnosti s činjenicom zaštite Regionalnog parka Mura-Drava koji se proteže kroz čak pet hrvatskih županija, a čije se konačno proglašenje očekuje do veljače 2011. godine.