MERIDIJANI svibanj: RP Mura-Drava

U novom broju (155) poznatog hrvatskog časopisa MERIDIJANI predstavljen je Regionalni park Mura-Drava, a uz časopis je priložena i detaljna karta s granicama tog parka na području svih pet hrvatskih županija kroz koje se park proteže.

Tema 155. broja Meridijana nije izabrana slučajno. Naime, u okviru projekta “Upoznavanje javnosti s činjenicom zaštite Regionalnog parka Mura-Drava” planirano je da pet javnih ustanova koje upravljaju regionalnim parkom pomognu objavu tog članka i karte, pa je – eto – to i ostvareno u svibnju 2011. godine. Članak o Regionalnom parku Mura-Drava ima opseg od 14 stranica, autor teksta je prof.dr. Dragutin Feletar, a autor fotografija Zvonimir Tanocki.

 

Za Međimurje je značajna i objava MILENIJSKE FOTOGRAFIJE koju je poznati fotograf Šime Strikoman snimio u Draškovcu 21. rujna 2010. godine, u čemu su sudjelovali i djelatnici ustanove “Međimurska priroda”.

MERIDIJANI su dostupni na kioscima tijekom svibnja, a za ostale detalje oko nabavke časopisa i tematske karte kliknite na: http://www.meridijani.com/