Proglašen RP Moslavačka gora

Uredbom Vlade Republike Hrvatske (NN 68/11) proglašen je Regionalni park „Moslavačka gora“, kao drugi regionalni park u Republici Hrvatskoj (prvi je Regionalni park „Mura–Drava“).

Regionalni park „Moslavačka gora“ proglašen je temeljem članka 21. stavka 5. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 70/05, 139/08 i 57/11), na prijedlog Ministarstva kulture, a na osnovu Stručne podloge za njegovo proglašenje koju je izradio Državni zavod za zaštitu prirode.

Više o tome: http://www.zastita-prirode.hr/Novosti-i-dogadanja/Proglasen-Regionalni-park-Moslavacka-gora-drugi-regionalni-park-u-RH