Projekt “BIJELA RODA” : uručene DAROVNICE za 2011.

I ove godine, točnije ovih dana, uručene su darovnice odnosno naknade za štetu koju svojim gniježđenjem na dimnjacima na području Međimurske županije uzrokuju zaštićene ptice BIJELE RODE. Kao i prošle godine, naknadu su primile 4 osobe (što pravne, što fizičke) na čijim krovovima uredno gnijezde bijele rode. Za razliku od prošle godine kada je naknadu u 100% iznosu pokrio Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, ove godine naknadu je u 50% iznosu sufinancirala sama Javna ustanova Međimurska priroda, i to iz sredstava ostvarenih vlastitom djelatnošću odnosno radom Centra za posjetitelje u Križovcu.

Ovim projektom ostvaruje se zaštita važne ptičje vrste, ali i senzibilizira javnost na potrebu skladnog suživota čovjeka i prirode. Više o projektu, njegovoj važnosti i počecima ideje, pročitajte u nastavku članka.

* * *

Dana 26. studenog 2010. u Maloj vijećnici Međimurske županije uručene su DAROVNICE vlasnicima četiriju objekata u Međimurskoj županiji na kojima gnijezde bijele rode. Darovnice je uručio ravnatelj ustanove Siniša Golub, uz nazočnost međimurskih medija, novinara te djelatnika u zaštiti prirode. Iako je ukupna vrijednost darovnica tek =2.800,oo kuna, cijeli projekt ima veliku simboličku vrijednost jer se percepcija rode u zadnjih stotinjak godina radikalno promijenila. Od ptice koja je često bila uzrokom požara (gnijezdeći na dimnjacima starih kuća) a time i proganjana, roda je postala strogo zaštićena divlja svojta za očuvanje koje se – eto – izdvaja i konkretan proračunski novac.

Korisnici darovnice izrazili su svoju dobru volju da i dalje skrbe o rodinim gnijezdima na svojim objektima, te istaknuli da će im donirana sredstva pomoći pri tom poslu očuvanja bijele rode kao simbola plodnosti, ali i indikatora očuvanosti međimurske prirode.

* * *

 Javna ustanova Međimurje uključila se u projekt očuvanja bijele rode (Ciconia ciconia) kroz suradnju s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost koji osigurava =700,oo kuna potpore vlasnicima dimnjaka na kojima gnijezde ove plemenite ptice.

Iako su u Međimurju locirana svega četiri gnijezda na kućama odnosno na dimnjacima, projekt je značajan jer u fokus interesa javnosti stavlja ovu pticu-selicu koja ipak u značajnom broju nastanjuje Međimurje, gnijezdeći uglavnom na električnim stupovima.

Projekt «Bijela roda» započet je inicijativom Odbora za zaštitu okoliša Hrvatskog sabora u 2009. godini, a suradnjom Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sa županijskim Javnim ustanovama za zaštitu prirode na području onih županija gdje postoji interes za zaštitu populacija bijelih roda i njihovih gnijezda. Tim projektom vlasnici stambenih ili gospodarskih objekata na čijim se krovovima nalazi gnijezdo bijele rode mogu dobiti potporu u iznosu od 700,00 kuna po gnijezdu. Potpora služi kao financijski poticaj radi participacije troškova namijenjenih za popravak, sanaciju ili zamjenu krovišta zbog štete koju čine gnijezda svojom težinom i rode gniježđenjem na krovu na kojem se to gnijezdo nalazi.

Bijela roda (Ciconia ciconia) pripada europskim gnjezdaricama, strogo je zaštićena Zakonom o zaštiti prirode (NN br.70/05 i 139/08) i Pravilnikom o proglašavanju divljih svojti zaštićenim i strogo zaštićenim (NN br.99/09).