Trening “Planiranje upravljanja”

Odlukom Skupštine Međimurske županije od 06. prosinca 2002. godine vlažne livade na lokalitetu Bedekovićeve grabe u općini Sveti Juraj na Bregu proglašene su spomenikom prirode. Lokalitet Bedekovićeve grabe stanište je ugroženih vrsta leptira plavaca (rod Maculinea) – velikog livadnog plavca (Maculinea teleius Bergstr.) i zagasitog livadnog plavca (Maculinea nausithous Bergstr.).  Spomenik prirode obuhvaća površinu od 13 ha.

Na vlažnim livadama na lokalitetu Bedekovićeve grabe značajno mjesto zauzima i biljka velika ili ljekovita krvara (Sanguisorba officinalis L.) te mravi iz roda Myrmica. Da bi se očuvala  bioraznolikost Bedekovićevih graba potrebno je nastaviti tradicionalno održavanje livada košanica:

– kositi dva otkosa godišnje (za sijeno i otavu),

– održavati prirodne livade košanice bez upotrebe umjetnih gnojiva,

– bez unošenja novih vrsta i preoravanja,

– ne iskapati drenažne kanale radi isušivanja vlažnijih dijelova livade.

Povodom 10 godišnjice proglašenja zaštite Bedekovićevnih graba, Ustanova je u suradnji s Općinom Sveti Juraj na Bregu obilježila godišnjicu zaštite i to u četvrtak 6. prosinca 2012. godine u prostorijama Općine Sveti Juraj na Bregu.

Obilježavanjem se kroz nekoliko stručnih predavanja skrenula pozornost na važnost zaštićenog spomenika prirode u očuvanju biološke raznolikosti Gornjeg Međimurja. Šire područje oko zaštićenih Bedekovićenih graba predloženo je da bude dio mreže NATURA 2000.

Sudionicima koji su pridonijeli proglašenju zaštite lokaliteta te pojedincima koji aktivno doprinose istraživanju i upravljanju područjem dodijeljene su zahvalnice.