Nacionalni monitoring orla štekavca, crne i bijele rode

GE DIGITAL CAMERAMeđimurska priroda je dana 25. rujna 2013. godine u Noskovačkoj Dubravi u prostorijama Informacijsko-edukacijskog centra sudjelovala na sastanku nacionalnog monitoringa gnijezdeće populacije orla štekavca, crne rode i bijele rode. 

Sastanak je organiziran od strane nacionalnog koordinatora aktivnosti – Hrvatskog društva za zaštitu ptica i prirode, u suradnji s Državnim zavodom za zaštitu prirode i Zavodom za ornitologiju HAZU. Domaćin sastanka je bila Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Virovitičko-podravske županije. Nakon što je predstavljena shema nacionalnog monitoringa orla štekavca, crne rode i bijele rode te objedinjeni postojeći podaci o vrstama, detaljnije su dogovorene aktivnosti vezane uz monitoring vrsta u narednom razdoblju i 2014. godini. Međimurska priroda aktivno će se uključiti u sve predložene aktivnosti.Sastanak nacionalnog monitoringa