Edukacije o Ekološkoj mreži

Natura2000_logoUredba o Ekološkoj mreži (NN124/13) stupila je na snagu 17. listopada 2013. godine. U tijeku su brojne edukacije na temu proglašene Ekološke mreže koja obuhvaća Natura 2000 područja. Dana 30. listopada 2013. godine djelatnici Međimurske prirode sudjelovali su na cjelodnevnom seminaru na temu “Izazovi i mogućnosti upravljanja Natura 2000 mrežom u Hrvatskoj“. Dana 8. studenog 2013. godine djelatnici Međimurske prirode sudjeluju u provedbi edukacije na temu “Natura 2000 i EU fondovi”.

Edukacija je namijenjena jedinicama lokalne i regionalne samouprave, javnim institucijama, razvojnim agencijama kao i organizacijama civilnog sektora koje pokrivaju ovu tematiku. U nastavku donosimo više detalja o edukaciji koju organizira REDEA, a u čijoj provedbi sudjelujemo.

NATURA 2000 i EU fondovi

koja će se održati

8. studenog 2013. u Tehnološko – inovacijskom centru Međimurje, bana Josipa Jelačića 22b, multimedijalna dvorana u prizemlju,

s početkom u 9 sati.

Krajem rujna ove godine proglašena je Ekološka mreža koja obuhvaća Natura 2000 područja. Kako značajan udio teritorija Međimurske županije ulazi u područje Ekološke mreže, ova edukacija bavit će se temama koje će sudionicima jasno ukazati na specifičnosti takvih područja, značaj Ekološke mreže, objasniti o čemu je potrebno voditi računa kod planiranja investicijskih zahvata u takvim područjima, osvrnuti se na provedene Ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu te dati pregled mogućih izvora financiranja iz EU fondova za projekte koji se provode na područjima NATURA 2000.