Kolegij načelnika i gradonačelnika u Križovcu

U Centru za posjetitelje u Križovcu, 17. travnja 2015. godine održana je tematska sjednica Kolegija načelnika i gradonačelnika JLS-a Međimurske županije. Domaćin tog susreta bila je Javna ustanova Međimurska priroda uz Grad Mursko Središće. Dan prije “Međimurskog dana rijeke Mure”, čelnim ljudima međimurskih JLS-a predstavljeni su primjeri dobro pripremljenih projekata čija je realizacija planirana u granicama Regionalnog parka Mura-Drava na području Međimurske županije. Ujedno, bila je to i prilika da se kolegiju predstavi HGSS – Stanica Čakovec, koja je u svega nekoliko mjeseci svojeg postojanja već odradila značajne akcije te se ekipirala i tehnički opremila.