Žabnička meka by Siniša Golub

IMG_9411

Ovom fotografijom lokaliteta Žabničke meke na Muri u Međimurju otvaramo novu rubriku PHOTO na našim web-stranicama. Objavljivat ćemo zanimljive fotografije iz međimurskih zaštićenih područja, ali isključivo fotografije za čiju objavu imamo pristanak autora.

Žabnička meka nalazi se u blizini najsjevernije hrvatske točke, a izuzetno je posjećena zbog šetnice koja tuda prolazi, a koju održavaju lokalni ribiči. Snimio: Siniša Golub, lipanj 2015.