Sudjelovali smo… Uključivanje dionika i participatorno upravljanje ZP

trening_1U terminu 30. studenog do 2. prosinca 2016. godine u Prijamnom i edukativnom centru Krapje održan je trening „Uključivanje dionika i participatorno upravljanje zaštićenim područjem“ na kojem je sudjelovalo i dvoje djelatnika Međimurske prirode. Ciljevi treninga bili su podići razinu znanja o prikupljanju informacija o dionicima (prvenstveno lokalnoj zajednici), identifikaciji i analizi dionika, razinama uključivanja dionika, planiranju uključivanja, strukturiranju radionica s dionicima te osnovama participacije.

Dobivena znanja i vještine djelatnici Međimurske prirode aktivno će koristiti u uključivanju dionika u proces upravljanja zaštićenim područjima Međimurske županije, posebice u narednim godinama jer 2017. godine započinje proces pripreme i izrade planova upravljanja za zaštićena područja Međimurske županije. 

trening_0

Sl. 1 Na treningu su stečene i neophodne vještine za rad s dionicima

terenski-dio

Sl. 2 Terenski dio treninga – prikupljanje inputa od dionika