Orezivanje Platane u Nedelišću

Temeljem stručnog mišljenja šumara i ishođenih dopuštenja, ovih se dana provodi orezivanje suhih grana i onih potencijalno opasnih za prolaznike na spomeniku parkovne arhitekture Platana u Nedelišću, najstarijem zaštićenom objektu u Međimurju. 

Radovi su sufinancirani i sredstvima Općine Nedelišće u sklopu programa “Plan zelenog djelovanja Općine Nedelišće”.  Također, kao dio projekta, uz zaštićeno stablo Međimurska priroda će postaviti novu interpretacijsku ploču. 

Sl. 1 Prikaz dijela kritične uklonjene grane.