Posjet uspješnim LIFE projektima u Sloveniji i Italiji

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike je u vremenu od 24. do 27. listopada 2017. godine organiziralo posjet uspješno provedenim LIFE projektima u Sloveniji i Italiji kroz Projekt LIFE – Jačanje kapaciteta za Nacionalnu kontakt točku. Cilj posjeta bio je hrvatskim predstavnicima približiti Program LIFE kroz uspješne slovenske i talijanske primjere odnosno naglasiti mogućnosti i koristi koje pruža Program LIFE u kontekstu uspješne provedbe EU i nacionalnog zakonodavstva te dostizanja ciljeva zaštite prirode i biološke raznolikosti.

Uz predstavnika Javne ustanove Međimurska priroda, na putovanju je sudjelovalo 30-ak predstavnika javnih institucija, nevladinih udruga, razvojnih agencija, tijela regionalne samouprave, sveučilišta i privatnog sektora koji se u svom radu bave pitanjima zaštite prirode.

Fokus putovanja bio je na projektima iz prioritetnog područja Okoliš, potprogram Priroda i biološka raznolikost, a ukupno je posjećeno 7 projektnih područja u blizini Ljubljane, Mantove, Udina i Kopra. Sudionici su o projektima prvo imali priliku čuti kroz stručna predavanja, a zatim su se konkretne aktivnosti mogle vidjeti prilikom obilaska terena te demonstracijom nekih od projektnih aktivnosti.

Detaljan sadržaj studijskog putovanja pogledajte na sljedećem linku:

http://www.zeleni-osijek.hr/4698/