Nedjelja za prirodu!

U nedjelju, 25. kolovoza 2019., dio tima Međimurske prirode sudjelovao je na manifestaciji 13. Dani dobravskoga ljuka i ekološke proizvodnje. Manifestacija se održavala u dvorištu Doma kulture Zalan u Donjoj Dubravi, a Međimurska priroda – Javna ustanova za zaštitu prirode postavila je štand s promotivnim materijalima.

Cilj je bio putem direktnih kontakata brojnim posjetiteljima približiti rad Ustanove, podići svijest o potrebi, važnosti i dobrobitima očuvanja prirode te odgovoriti na eventualna pitanja posjetitelja. Osim korisnih predavanja i finih degustacija, djelatnici Međimurske prirode posjetili su i bogatu izložbu fotografija leptira župnika Mirka Pilaja.

Drugi dio tima Međimurske prirode u nedjelju popodne organizirao je poučnu šetnju Kuršanskim lugom – šumom nedaleko od varaždinskog mosta, kroz koju prolazi poučna pješačka staza, čijih dvadesetak tabli opisuje prirodne vrijednosti šuma koje nas okružuju, a svaka je tabla posvećena jednom poginulom policajcu u domovinskom ratu.

Ovakve i slične akcije podsjetnik su svima nama da je zdrava priroda temelj opstanka naše Zemlje i da bez nje ne bi bilo niti zdravog dobravskog ljuka, kao ni nas samih!