Božikovina i Božić

Bliži se Božić, najradosnije doba godine obilježeno obiteljskim okupljanjima, kićenjem bora, spremanjem slasnih delicija u toplini doma. Za takvo posebno razdoblje i priroda se priprema kako bi zablistala u božićnom svjetlu i duhu. O tome nam mogu posvjedočiti crveni plodovi božikovine u našim šumama. Božikovina je zimzeleni grm ili niže...

19 godina službene zaštite Bedekovićevih graba

Odlukom Skupštine Međimurske županije od 06. prosinca 2002. godine, ukupno 13,11 hektara vlažnih livada na lokalitetu Bedekovićeve grabe u Općini Sveti Juraj na Bregu proglašene su zoološkim spomenikom prirode, prvenstveno zbog nazočnosti kritično ugroženih vrsta leptira: zagasitog livadnog plavca (Phengaris nausithous) i velikog livadnog plavca (Phengaris teleius). Spomenik prirode Bedekovićeve grabe...

Ima li rezultata nakon godine dana?

Godina je prošla, godišnja doba se izmjenjuju i postavlja se pitanje ima li novosti u zaštiti prirode. Aktivnost izrade planova upravljanja za zaštićena područja i područja ekološke mreže na pola je puta. Znači da imamo još godinu dana da izradimo tri plana upravljanja koji obuhvaćaju tri zaštićena područja i osam...

Biti biolog u ustanovi za zaštitu prirode

Osoba sa zvanjem biologa ili ekologa dio je stručne službe Javne ustanove za zaštitu prirode i obavlja poslove u skladu s temeljnim dokumentom ustanove koji se zove Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja Međimurske županije. Sukladno tome, njegovi poslovi usmjereni su upravo postizanju navedenih ciljeva rada...

SMJERNICE za postupanje prilikom dojava vezanih uz šišmiše

Tijekom ljetnih mjeseci dobivamo najveći broj dojava o nalazima šišmiša i/ili njihovog izmeta (guano), pri čemu ljudi najčešće reagiraju panično i žele ih se odmah riješiti. Stoga je potrebno otići u terenski obilazak dojavljene lokacije te vlasnike uputiti na daljnje postupanje sa šišmišima. Krajem proljeća i početkom ljeta ženke šišmiša...