Uspješna akcija za bregunice

Akcija čišćenja obale rijeke Drave u travnju donijela je rezultate! Djelatnici Međimurske prirode tijekom ljeta provodili su monitoring bregunica na međimurskim rijekama, a najveća populacija bregunica zabilježena je upravo na dijelu očišćene obale na rijeci Dravi kod Gornjeg Hrašćana. Na ukupno 300 metara očišćene obale zabilježeno je oko 300 manjih...

Bregunice u velikom broju na rijeci Dravi

Akcija čišćenja obale rijeke Drave provedena u travnju donijela je rezultate! Djelatnici Međimurske prirode ovih dana provodili su monitoring bregunica na međimurskim rijekama, a najveća populacija bregunica zabilježena je upravo na dijelu očišćene obale na rijeci Dravi kod Gornjeg Hrašćana. Na 150 metara očišćene obale zabilježeno je oko 300 manjih...

Riječni rak i dalje živi

Tijekom mjeseca srpnja Međimurska priroda – Javna ustanova za zaštitu prirode provodila je monitoring riječnog raka (Astacus astacus). Riječni ili plemeniti rak autohtona je vrsta raka u Međimurju. U prošlosti je bio jedina vrsta koja je naseljavala brojne vodotoke u Međimurju, uključujući rijeke Muru i Dravu. Riječni ili plemeniti rak...

Očuvajmo jelenka

Upravo ovih ljetnih dana šetajući u sumrak šumom, parkom, vrtom ili dvorištem, možete naići na simpatičnog kukca kako preletava s grane na granu. Njegovo ime je jelenak (Lucanus cervus) ili u Međimurju jelenjak, hrgljoč, rogljoč ili rogač. To je vrsta kukca koja živi u starim šumama diljem Europe, a ima...

Leptiri – tajanstveni stanovnici šuma Mure i Drave

Ove godine započelo je prvo sustavno istraživanje danjih i noćnih leptira Regionalnoga parka Mura-Drava na području Međimurske županije. Istraživanje se provodi u sklopu projekta Riverside, a provodi ga Međimurska priroda - Javna ustanova za zaštitu prirode u suradnji s Udrugom Hyla. (more…)