Pregled aktivnosti čuvara prirode u 2019. godini

Čuvari prirode obavljaju poslove nadzora zaštićenih prirodnih vrijednosti temeljem Zakona o zaštiti prirode. Osim neposrednog nadzora kao osnovne zadaće, čuvari prirode su tijekom 2019. godine obavljali i brojne druge zadaće, samostalno ili u suradnji s drugim službama ustanove i ostalim dionicima. U nastavku donosimo kratki pregled aktivnosti čuvara prirode Međimurske prirode u 2019. godini.

 • neposredni nadzor zaštićenih područja – obavljeno više od 130 nadzora (preventivni, ciljani ili po dojavi)
 • suradnja s Hrvatskim vodama – zajednički obilasci terena u sklopu Programa radova održavanja u području zaštite od štetnog djelovanja voda
 • suradnja s Hrvatskim šumama – Šumarija Čakovec – zajednički obilasci terena s ciljem sprečavanja krađa šuma
 • postupanje po dojavama o ozlijeđenim ili stradalim životinjama – 20 dojava (u suradnji s udrugom AWAP zbrinuto 10-ak ozlijeđenih strogo zaštićenih životinja)
 • zimsko prebrojavanje ptica močvarica (sredinom siječnja na dvadesetak vodenih površina na području Međimurske županije – akumulacijska jezera, retencije, šljunčare, transekti na Muri i Dravi…)
 • sudjelovanje na radionici za izradu prijedloga plana upravljanja za leptire livadne plavce u okviru projekta „Izrada prijedloga planova upravljanja strogo zaštićenim vrstama (s akcijskim planovima)
 • provođenje akcije “Zaštita vodozemaca od stradavanja na prometnicama” (na cesti Črečan – Macinec u Općini Nedelišće i nekoliko lokacija u Općini Selnica)
 • suradnja s ovlaštenom osobom kod provođenja Programa zaštite divljači za Perivoj Zrinski (monitoring vrane gačac)
 • monitoring crnkaste sase (na području naselja Totovec)
 • monitoring kockavice (na području općina Sveta Marija, Donji Vidovec i Goričan)
 • provođenje akcije “Obala za bregunice” (na obali rijeke Drave kod Gornjeg Hrašćana)
 • prijavljen ilegalni deponij građevinskog otpada na području Općine Donji Vidovec
 • monitoring crne žune (nekoliko lokacija na području Međimurja)
 • sudjelovanje s mobilnom stanicom čuvara prirode na raznim manifestacijama (Spust murskih ladji, sajam Z domačega vrta, Dani ljuka…)
 • spomenik parkovne arhitekture platana u Nedelišću – ishođenje dopuštenja za orezivanje i nadzor radova orezivanja
 • sudjelovanje na Godišnjem seminaru čuvara prirode održanom u Jastrebarskom (Park prirode Žumberak-Samoborsko gorje)
 • sudjelovanje na radionicama i radnim sastancima vezanim za izradu stručne podloge za Plan upravljanja za zlatovranu
 • sudjelovanje na radionici “Procjena suradnje lokalne zajednice i Međimurske prirode”
 • monitoring bijele rode na području Međimurske županije
 • provođenje postupka i isplata naknada za rode (u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost)
 • prstenovanje mladih bijelih roda u suradnji s ovlaštenim prstenovačem
 • priprema kućica za gniježđenje zlatovrana
 • postavljanje novih info-tabli (Miklavec, Donji Vidovec, Sveta Marija, Marina Prelog)
 • provođenje akcije čišćenja smeća Zelena čistka u Kuršanskom lugu
 • monitoring vodomara
 • monitoring pčelarice
 • ručna košnja i revitalizacija livada u Spomeniku prirode Bedekovićeve grabe (u suradnji s Udrugom Frkanovčani)
 • uklanjanje dviju lovačkih čeka iz Bedekovićevih graba (temeljem prijave lovnoj inspekciji)
 • postavljanje kućica za ptice dupljašice
 • postavljanje hotela za kukce (Perivoj Zrinski, Mursko Središće)
 • nabava i distribucija 400kg sjemenki suncokreta za ptice
 • akcije uklanjanja invazivnih vrsta u zaštićenim područjima
 • sudjelovanje na stručnom skupu Županijskog stručnog vijeća učitelja biologije i prirode osnovnih škola Međimurske županije
 • sudjelovanje na radnom sastanku za potrebe izrade Okvira za prioritetne aktivnosti za Natura 2000 područja
 • sadnja stabala u sklopu kolektivne sadnje – akcija “Zasadi drvo, ne budi panj”
 • sudjelovanje na javnoj tribini “Leave no trace na međimurskim rijekama”
 • monitoring vidre
 • radne akcije na Ergeli međimurskog konja u Žabniku
 • održavanje službenog vozila i radnih strojeva (kosilice, trimeri, motorna pila…)
 • organizirana licitacija za prodaju terenskog vozila – Lada Niva
 • održavanje infrastrukture u vlasništvu ustanove (promatračnice za ptice, brvnara, info-table, klupe…)
 • provođenje zaštite na radu i zaštite od požara
 • sudjelovanje na manifestaciji Dani Frkanovca (Frkanovski tajerček)
 • ostale akcije u suradnji s udrugama i lokalnim stanovništvom.