Što i kako s dabrom u Hrvatskoj?

Na 201. sjednici Vlade Republike Hrvatske, koja se održala 9. siječnja 2020. godine našli su se prijedlozi odluke osnivanja Nacionalnog povjerenstva za ocjenu trofeja i izložbe, osnivanju Nacionalnog povjerenstva za gospodarenje dabrom, osnivanju Nacionalnog povjerenstva za gospodarenje smeđim medvjedom i odluke o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za gospodarenje divljom mačkom.

 

Nacionalno povjerenstvo za gospodarenje dabrom imenovano je sa zadaćom izrade i provođenja Plana gospodarenja dabrom u Republici Hrvatskoj i njegovih revizija, akcijskog plana te praćenje ostvarenja planiranih aktivnosti i ocjena učinkovitosti provedbe Plana gospodarenja dabrom u Republici Hrvatskoj. Za članove povjerenstva imenovani su stručnjaci iz Ministarstva poljoprivrede, Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Ministarstva zaštite okoliša i energetike i Hrvatskog lovačkog saveza. Za dabra kao vrstu nadležna su Ministarstvo poljoprivrede po osnovi Zakona o lovstvu, jer je dabar na popisu divljači, te Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, obzirom da dabar pripada i u kategoriju strogo zaštićenih vrsta.

Na ovoj  POVEZNICI dostupan je zapisnik s 201. sjednice Vlade Republike Hrvatske.

 

Stanje s dabrom u Međimurju

Posljednjih godina u Međimurskoj županiji sve se češće povlače pitanja u vezi dabra i njihovih aktivnosti u prirodi. Kako dabar nema puno prirodnih neprijatelja, grabežljivci poput vuka su mu jedina prijetnja, on u Međimurskoj županiji slobodno živi i razmnožava se, gdje ženka u jednoj generaciji okoti i do 5 mladunaca. Najugroženija su područja uz rijeku Muru i Dravu gdje u kratkom roku mogu srušiti i nekoliko većih stabala najčešće vrba i topola. Nacionalno povjerenstvo u svom djelovanju trebalo bi dati preporuke i smjernice za gospodarenje dabrom.