Monitoring biljnih vrsta_crnkasta sasa i obična kockavica

Već desetu godinu uzastopno tijekom ožujka i početkom travnja djelatnici Međimurske prirode provode monitoring obične kockavice (Fritillaria meleagris) i crnkaste sase (Pulsatilla pratensis ssp. nigricans) na području Međimurske županije. Ukoliko je i Vama poznati neki od lokaliteta kockavice ili crnkaste sase, obratite nam se i tako pridonesite očuvanju ovih strogo zaštićenih vrsti.

Podsjetimo: monitoring uključuje obilazak lokacija, prebrojavanje jedinki i određivanje veličine populacija prema standardiziranim metodama za inventarizaciju i praćenje vaskularne flore. Skupljeni podaci šalju se u Hrvatsku agenciju za okoliš i prirodu na daljnju obradu.

Kockavica je biljna vrsta koja je ugrožena prvenstveno djelovanjem čovjeka – uništavanje staništa zbog urbanizacije, melioracija područja, promjena vodnog režima, skupljanje zbog ukrasnih cvjetova. Crnkasta sasa pak je ugrožena ponajviše zbog gubitka staništa (zarastanje, iskapanje, odlaganje otpada).

Ukoliko je i Vama poznati neki od lokaliteta kockavice ili crnkaste sase, obratite nam se i tako pridonesite očuvanju ovih strogo zaštićenih vrsti. Kockavica nastanjuje vlažne livade, riječne doline te svijetle, otvorene i vlažne šikare i šume, a stanište crnkaste sase  su suhi travnjaci i u sklopu pješčarske vegetacije.