Dobivena vrijedna oprema iz projekta

U sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. provodi se projekt ”Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000”. Cilj projekta je razviti okvir za upravljanje ekološkom mrežom kroz izradu Planova upravljanja područjima ekološke mreže te jačanjem kapaciteta dionika za upravljanje ekološkom mrežom. Republika Hrvatska je sukladno preporuci Europske komisije odlučila provesti obvezu uspostave ciljeva i mjera očuvanja za ciljne vrste i stanišne tipove donošenjem Planova upravljanja područjima ekološke mreže.

U Planovima upravljanja definirat će se načini postizanja ciljeva očuvanja svakog područja ekološke mreže te mjere očuvanja/aktivnosti koje je potrebno provesti za njihovo dostizanje. Za upravljanje područjima ekološke mreže nadležne su javne ustanove za upravljanje nacionalnim parkom ili parkom prirode te javne ustanove za upravljanje ostalim zaštićenim područjima i/ili drugim zaštićenim dijelovima prirode.

KK.06.5.2.03.0001 – Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom NATURA 2000
PT1 – Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
PT2 – Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
KORISNIK: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA:  186.497.150,36  HRK
UKUPNA DODIJELJENA BESPOVRATNA SREDSTVA: 158.503.452,80 HRK

Jedan od rezultata projekta je osigurana oprema neophodna za izradu planova upravljanja i obavljanje aktivnosti upravljanja. Međimurska priroda – Javna ustanova za zaštitu prirode jedna je od javnih ustanova koja je primila čak dva vrijedna vozila za potrebe obavljanja aktivnosti predviđenih projektom, ali i za potrebe upravljanja ekološkom mrežom Natura 2000.

Ravnatelj ustanove prima ključeve novog SUV vozila od pomoćnika ministra.
Glavni čuvar prirode na primopredaji novog pick-up vozila.