Izazovi u Perivoju Zrinski

Početkom rujna tekuće (2020.) godine krenuo je projekt Eco Bridge kojim će se obnoviti SPA Perivoj Zrinski. Započinje najveći zahvat na uređenju samog perivoja od početka njegovog proglašenje spomenikom parkovne arhitekture 1975. godine. Do rujna 2022. godine, kada završava projekt, u perivoju će se zbivati različite promjene i rješavati postojeći izazovi.

Kroz projekt je predviđeno uklanjanje starih paviljona i postavljanje novih, zamjena dotrajalih klupica za sjedenje i koševa za smeće te je u planu uređenje pješačkih staza koje su proporcionalno s rastom korijenja okolnih stabala popucale i uzdigle se iznad razine tla, što je posljedica lošeg prostornog planiranja. Najveća investicija na projektu zamjena je starih i sadnja novih stabala, grmlja i zeljastih trajnica. Promijenit će se vizura sveukupnog područja oko Starog grada te će postojeći ekosustav biti obnovljen i pogodan za povećanje bioraznolikosti. Kako bi javnost bila upoznata s radovima na projektu Eco Bridge održat će se javne tribine te će biti tiskana knjiga o važnosti i ulozi zelenih površina u urbanim sredinama kako bi se podrobnije opisali procesi koji se događaju u stablima i šumskim ekosustavima u gradskom okružju.

Obilazeći perivoj proteklog tjedna šumarska struka utvrdila je da se zdravstveno stanje stabala promijenilo s obzirom na prikazano stanje u postojećim zastarjelim, ali još uvijek važećim dokumentima. Najveći problem prilikom planiranja radova predstavlja usklađivanje dokumentacije koja se kroz godine istraživanja zdravstvenog stanja stabala nakupila, a stanje koje je prikazano u dokumentima se izmijenilo. Različite elaborate, studije, planove, mišljenja i dozvole potrebno je uskladiti i pronaći najbolje rješenje kako bi se uklonila stabla koja nisu predviđena za uklanjanje ni jednim od postojećih dokumenata ili projekata no zub vremena i gradski uvjeti pokazali su kako propadaju brže od očekivanog. Stoga u perivoju postoji veliki broj stabala sušaca (stablo koje je suho, mrtvo ili odumrlo) i za koje ne postoji odgovarajuća dokumentacija kako bi ih se moglo ukloniti na legitiman način. Naime stabla su živa bića i kada bi njihov životni vijek sagledali u tri faze, a to su faza rasta, faza zrelosti i plodonošenja te faza odumiranja, možemo reći da je oko 70% stabala u perivoju u fazi odumiranja. Stoga je potrebno što prije zatražiti dokumentaciju koja nije obuhvaćena projektom kako bi se uklonila stabla koja su potencijalno opasna prvenstveno za same posjetitelje i šetače.

Autor: Sara Srša, magistra urbanog šumarstva, zaštite prirode i okoliša