10 godina od proglašenja Regionalnog parka Mura – Drava

2021. godine slavimo 10 godina od proglašenja Regionalnog parka Mura – Drava. Od 10. veljače 2011. godine u Međimurju postoji Regionalni park koji pokriva čak 16 980 hektara, cca. četvrtinu područja Međimurske županije. Proglašenje tog parka nije se dogodilo odjednom, već je išlo postupno i na puno širem geografskom prostoru od samo međimurskog.

Regionalni park postao je moguć, među ostalim, jer je do tog vremena porasla ekološka svijest lokalnog stanovništva o potrebi očuvanja fenomena izvan nacionalnih parkova. U središtu konzervacijskog zanimanja napokon više nisu bili samo planinski vrhovi i potpuno divlja područja. Fokus zaštite premješten je na fenomen koji život znači: na ekosustave koji pročišćavaju vodu za lokalno stanovništvo i stvaraju povoljne uvjete za opstanak lokalno prepoznatljive biološke raznolikosti. Korak po korak, prethodne županijske inicijative i proglašenja manjih zaštićenih područja u drugim zakonskim kategorijama spojeni su 2011. u odluku Vlade Republike Hrvatske o proglašenju Regionalnog parka Mura-Drava na području pet hrvatskih županija: Međimurske, Varaždinske, Koprivničko-križevačke, Virovitičko-podravske i Osječko-baranjske županije, u ukupnoj površini od 87 680,52 hektara.

Godinu dana nakon proglašenja Regionalnog parka Mura Drava, točnije 11. srpnja 2012. godine, UNESCO je proglasio prekogranični REZERVAT BIOSFERE MURA-DRAVA-DUNAV. Time je Međimurje sa svojim prirodnim vrijednostima svrstano na međunarodnu listu onih područja gdje je moguće istovremeno očuvati prirodu i ostvariti lokalni održivi razvoj. Zaštita u kategoriji rezervata biosfere u Hrvatskoj temelji se na Regionalnom parku Mura-Drava i Parku prirode Kopački rit te ekološkoj mreži RH. Pristupanjem UNESCO-voj mreži rezervata biosfere, prepoznata je izuzetna prirodna vrijednost ovog prostora na svjetskoj i europskoj razini. Stručnu podlogu za Regionalni park Mura – Drava i nominacijski materijal za rezervat biosfere Mura-Drava-Dunav izradio je ex-Državni zavod za zaštitu prirode,  a nominacijski proces i međunarodnu suradnju provelo je i koordiniralo tadašnje  Ministarstvo zaštite okoliša i prirode uz podršku Hrvatskog odbora za UNESCO-v MAB program.