Pregled plana rada Nadzorne službe u 2021.

Godina u koju smo već dobrano zakoračili donosi pred čuvare prirode i ustanovu u cjelini nove izazove. Iako ne znamo kakve nas sve restrikcije očekuju tijekom godine i kako će one utjecati na planirane aktivnosti, svoj rad planiramo u punom opsegu u nadi da ćemo veći dio zacrtanoga uspjeti realizirati. 

Neposredni nadzor zaštićenih područja osnovna je zadaća čuvara prirode, a prevencija nedopuštenih ponašanja u prirodi imperativ je u našem svakodnevnom radu. Diljem Međimurske županije u tijeku su radovi uspostave aglomeracija, odnosno izgradnje kanalizacijske mreže. Drugim riječima, mnoštvo bagera, iskopa i deponiranja materijala na različitim lokacijama unutar i izvan zaštićenih područja. Na pitanje zašto to predstavlja potencijalni problem i nešto što bi trebalo zaokupljati pažnju čuvara prirode pokušali smo već odgovoriti u web objavi Trebamo li baš sve podrediti sebi?, a ovu temu su obradili i kolege novinari u sljedećem članku. Dio planiranih ciljanih nadzora svakako ćemo usmjeriti na područja gdje se izvode navedeni radovi, a s jedinicama lokalnih samouprava gdje se tek planiraju radovi već odrađujemo sastanke kako bismo zajednički utvrdili koje su lokacije pogodne za deponiranje materijala, a da se ne ugroze vrijedna staništa.

Nastavljamo suradnju s Hrvatskom gorskom službom spašavanja – Stanicom Čakovec kako bismo, osim nadziranja kopnenih površina, uspostavili što kvalitetniji nadzor vodenih površina u zaštićenim područjima. Osim toga, u planu je i nabava vlastitog čamca pa će čuvari prirode, nakon završene edukacije o sigurnom upravljanju i spašavanju iz voda, i sami moći obavljati nadzor pomoću plovila, ali i obavljati monitoringe ptičjih vrsta koje gnijezde u obalama naših rijeka.

Nastavljamo s vršenjem monitoringa različitih biljnih i životinjskih vrsta, samostalno ili u suradnji sa stručnom službom ustanove. Osim postojećih monitoringa koje provodimo niz godina, od ove je godine u planu i monitoring bregunica, još jedne vrste koja, poput pčelarice i vodomara, gnijezdi u strmim, odronjenim riječnim obalama. Jedna od zanimljivijih aktivnosti koju obavljamo u okviru monitoringa svakako je prstenovanje mladih bijelih roda te se nadamo da će ovogodišnji broj mladih u gnijezdima biti barem približan rekordnom broju iz 2020. godine.

Jedna vrsta nadzora koju obavljamo su i nadzori po dojavi, a najveći dio dojava odnosi se na ozlijeđene ili smrtno stradale životinjske vrste. Kvalitetna suradnja s udrugom Awap rezultira velikim brojem spašenih i izliječenih životinja koje se nakon oporavka u velikom postotku vraćaju u svoja prirodna staništa. Godišnje imamo 20 do 30 postupanja po dojavama o ozlijeđenim životinjama, smatramo da niti ova godina neće biti iznimka.

Suradnja s dionicima na terenu preduvjet je uspješnog upravljanja zaštićenim područjima. Jedinice lokalne samouprave, odnosno načelnici i njihove oči na terenu – komunalni redari – jedan su od glavnih dionika i subjekata s kojima čuvari prirode nastavljaju suradnju na različitim pitanjima i aktivnostima na terenu. Nastavlja se kvalitetna suradnja s Hrvatskim vodama s ciljem poštivanja uvjeta zaštite prirode prilikom različitih planiranih radova, posebno onih sadržanih u Programu radova održavanja u području zaštite od štetnog djelovanja voda za 2021. godinu.

Kako bi se procesuirala sva ona neželjena ponašanja u prirodi za koja nisu direktno nadležni čuvari prirode, planiramo daljnju suradnju s inspekcijskim službama, ponajviše s inspekcijom zaštite prirode s kojom planiramo redovne zajedničke nadzore zaštićenih područja.

S ciljem podizanja svijesti o prirodi koja nas okružuje i stasanja još jedne generacije mladih čuvara prirode, planiramo organizirati kamp za mlade čuvare prirode u kojem će zainteresirani polaznici moći steći znanja o prirodi i prirodnim fenomenima oko njih te naučiti kako i sami mogu pridonijeti zaštiti prirode u svakodnevnom životu. Nastavljamo s malim, ali zanimljivim akcijama koje bude mnogo pažnje poput izgradnje i postavljanja hotela za kukce i kućica za ptice dupljašice.

Na našim službenim web stranicama i društvenim mrežama, kao i kolumnama u lokalnim tiskanim medijima nastavljamo s izvještavanjem o našim aktivnostima i drugim zanimljivim temama, pa nas i dalje pratite kako bi znali kojim se aktualnim temama bavimo u određenom dijelu godine.

Podsjećamo da su na našim web stranicama i dalje dostupni obrasci Dojava čuvarima prirode i Dojava o opažanju vrste putem kojih nas možete kontaktirati o bilo kojem problemu za kojeg smatrate da prijeti nekom dijelu prirode, ali isto tako putem kojih možete dobiti informacije o nekom prirodnom fenomenu ili pojavi koju prvi put susrećete.