Poziv na završnu konferenciju projekta Partneri za prirodu

Pozivamo vas da se prijavite na završnu konferenciju projekta „Partneri za prirodu“ koja će se zbog epidemiološke situacije održati online 26.2.2021., s početkom u 10:30. Projekt je financiran putem Švicarsko-hrvatskog programa suradnje.

Na konferenciji će biti predstavljeni glavni rezultati projekta, uključujući i dvije projektne publikacije. Jedna se publikacija bavi participativnim modelima upravljanja zaštićenim područjima, s posebnim naglaskom na švicarski model regionalnih parkova prirode, dok se druga bavi temom gospodarenja otpadom u zaštićenim područjima. Obje publikacije uključuju i popis preporuka za poboljšavanje trenutne prakse. Na konferenciji će također biti predstavljeni i rezultati ankete koja je u razdoblju od studenog 2020. do veljače 2021. provedena među javnim ustanovama za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode u RH na temu uključivanja dionika u upravljanje zaštićenim područjima.

 

 

Studijsko putovanje u Švicarsku u sklopu projekta Partneri za prirodu u listopadu 2019. godine

 

Detaljan dnevni red s linkom na platformu Zoom (ili neku drugu) i uputama za spajanje bit će poslan naknadno prijavljenima, a predviđeno trajanje konferencije je oko 3 sata.

Ako ste zainteresirani za sudjelovanje na konferenciji, molimo vas da se prijavite najkasnije do 24.2.2021. popunjavanjem prijavnice koja se nalazi ovdje.

Glavni cilj projekta je izgraditi kapacitete organizacija civilnog društva i javnih ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode u Hrvatskoj, kroz suradnju i partnerstvo sa švicarskim organizacijama civilnog društva i javnim institucijama, na način koji osigurava održivi socio-ekonomski razvoj lokalnih zajednica.

Partneri na projektu su Zelena akcija, Javna ustanova Zeleni prsten Zagrebačke županije, Javna ustanova park prirode Lastovsko otočje, Međimurska priroda – Javna ustanova za zaštitu prirode te švicarska nevladina organizacija Pro Natura / Friends of the Earth Švicarska.

**Program sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Stajališta izražena u sklopu projektnih aktivnosti i pratećih publikacija isključiva su odgovornost Zelene akcije i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.