Stigle 3 jedinke crvene vjeverice u Perivoj Zrinski

Projektom repopulacije crvene vjeverice (Sciurus vulgaris) koji provodi Grad Čakovec u suradnji s 1. Osnovnom školom Čakovec, tvrtkom Cedrus Forest d.o.o., Ustanovom Zoološki vrt Grada Zagreba te uz Suglasnost Međimurske prirode – Javne ustanove za zaštitu prirode planira se ponovno naseljavanje nekoliko parova crvene vjeverice i povećanje ukupne bioraznolikosti perivoja.

Prošlog četvrtka, 4. veljače, u perivoj su iz Zoološkog vrta grada Zagreba dopremljene 3 nove jedinke crvene vjeverice. Jedna ženka karakteristične crvene boje i dva mužjaka nešto tamnije sive boje nastanjeni su u nastambu za prilagodbu. Idućih nekoliko mjeseci jedinke će boraviti u nastambi dok se ne integriraju s okolišem, a nakon toga otvorit će im se vratašca nastambe kako bi neometano mogle izlaziti i ulaziti u nastambu. Tijekom trajanja projekta dosad je u perivoj dopremljeno ukupno 7 jedinki crvene vjeverice, od toga su dvije jedinke smrtno stradale, jedna pod kotačima automobila dok je kod druge razudbom ustanovljena trauma glave.

Puštanjem uzgojenih jedinki crvene vjeverice u perivoj povećava se njihov broj, a time se stvara snažnija populacija koja bi bila u stanju izdržati moguću pojavu invazivne sive vjeverice. Još jedan od ciljeva ovog projekta je podizanje razine svijesti i edukacija građana Čakovca o potrebi očuvanja biološke raznolikosti te njihovo aktivno uključivanje u samu zaštitu. Ovaj projekt puštanja jedinki europskih crvenih vjeverica u prirodu je višegodišnji projekt koji zahtijeva pomno planiranje kako bi se osigurala što veća vjerojatnost uspješnog ojačavanja populacije. Rezultati ovakvog pilot projekta bit će dobra osnova za daljnje potencijalne projekte puštanja u prirodu navedene i/ili srodne vrste.