Ponosna Dinara novi je Park prirode u Hrvatskoj!

Dinara
Dinara je 12. Park prirode u Hrvatskoj (foto: https://mzoe.gov.hr/

Regionalni park Mura – Drava u srijedu 10. veljače obilježit će jubilarnih deset godina od svog proglašenja. Bio je to ujedno i prvi regionalni park u Republici Hrvatskoj. Za prirodu i odgovorno ponašanje prema njoj stižu dobre vijesti.  U petak 5. veljače Hrvatski sabor donio je Zakon o proglašenju Parka prirode Dinara.  Time je područje masiva Dinare (Dinara, Troglav i Kamešnica), izvorišni dio i gornji tok rijeke Cetine te krška polja (Hrvatačko, Paško i Vrličko) uz Cetinu proglašeno 12. parkom prirode u Republici Hrvatskoj.

Park prirode Dinara obuhvaća površinu od 63.052 ha na području  Šibensko-kninske i Splitsko-dalmatinske županije. Nakon Parka prirode Velebit, Dinara postaje najveće područje parka prirode. Područje Parka prirode Dinara  iznimno je vrijedno zbog bogate georaznolikost, divljih vrsta flore i faune, endema te raznolikosti prirodnih staništa kao što su: vodena staništa Krčića i Cetine s pritocima, močvarna staništa, stijene i točila, šumska i špiljska staništa. Dinarski krš je fenomen prepoznat na međunarodnoj razini koji obuhvaća puno šire područje. Upravo je po Dinari kao tipskom lokalitetu dobio ime. Na području Parka nalazi se i najviši vrh Republike Hrvatske – Sinjal (1831 m). Više o proglašenju Dinare parkom prirode saznajte OVDJE.