JAVNI POZIV za prikupljanje ponuda za kupnju zemljišta za pošumljavanje

MEĐIMURSKA PRIRODA – Javna ustanova za zaštitu prirode

temeljem Godišnjeg programa rada za 2021. godinu objavljuje

JAVNI POZIV

za prikupljanje ponuda za kupnju zemljišta za pošumljavanje

 1. Objavljuje se javni poziv za prikupljanje ponuda za kupnju zemljišta koje je legalno pogodno za pošumljavanje na području Međimurske županije.
 2. Kupnja zemljišta vrši se u ime i za račun Međimurske prirode – Javne ustanove za zaštitu prirode.
 3. U 2021. godini, kupit će se najviše jedna parcela maksimalne veličine od ¼ hektara odnosno do 2.500 kvadratnih metara.
 4. Kupit će se isključivo zemljište na kojem je moguće pošumljavanje autohtonim vrstama za Međimursku županiju, a prednost imaju čestice koje su izvan šumskih kompleksa tj. tamo gdje nedostaje prirodnog šumskog zakloništa za divlje životinje.
 5. Ponuda mora sadržavati:
 • opće podatke o ponuditelju: ime, prezime, točnu adresu, broj telefona i OIB fizičke osobe, odnosno puni naziv, točnu adresu, broj telefona i OIB pravne osobe;
 • podatke o nekretnini koja je predmet ponude (k.o. i k.č.br.);
 • ponudbenu cijenu izraženu u kunama;
 • dokaz o vlasništvu nekretnine – potpuni (povijesni) zemljišnoknjižni izvadak;
 • dokaz o posjedu – posjedovni list;
 • kopiju katastarskog plana;
 • ukoliko je ponuđena čestica u suvlasništvu više fizičkih ili pravnih osoba, Ponudu moraju dostaviti svi suvlasnici nekretnine za svoj suvlasnički dio.
 1. Ponuditelji će biti pisanim putem obaviješteni o prihvaćanju ili odbijanju Ponude.
 2. Međimurska priroda zadržava pravo ne otkupiti niti jednu ponuđenu česticu po ovom Pozivu u 2021. godini.
 3. Pisane ponude s traženom dokumentacijom slati na adresu Međimurske prirode navedenu u zaglavlju Javnog poziva s naznakom: NE OTVARATI – ŠUMA
 4. Krajnji rok za dostavu Ponuda je 30. lipnja 2021. godine.

za Javnu ustanovu:

mr.sc. Siniša Golub, ravnatelj, v.r.

MEĐIMURSKA PRIRODA_Natječaj za kupnju zemljišta za pošumljavanje_PDF