Istraživanje bioraznolikosti u urbanim ekosustavima

U sklopu projekta Eco Bridge planirana aktivnost istraživanja bioraznolikosti u urbanim ekosustavima provodi se i provodit će se tijekom 2021. godine i početkom 2022. godine. Cilj istraživanja bioraznolikosti u urbanim ekosustavima izrada je studije u kojoj će biti opisano istraživanje, prikazani rezultati te navedene smjernice za daljnje upravljanje zelenim područjima u urbanim sredinama.

U sklopu projekta rade se istraživanja na području Spomenika parkovne arhitekture Perivoj Zrinski te parka Centra znanja u sklopu kompleksa vojarni, odnosno dvije zelene površine na kojima su planirane aktivnosti uključene u projekt Eco Bridge. Dosada je terenskim istraživanjem utvrđeno da se na istraživanom području nalazi oko 20-tak različitih vrsta proljetnica. Utvrđena je prisutnost ptica koje se nalaze na popisu strogo zaštićenih vrsta brglijez (Sitta europaea) i veliki djetlić (Dendrocopos major) te je vidljiva prisutnost pripadnika iz porodice krtice (Talpidae sp.) u SPA Perivoj Zrinski. Kroz istraživanje utvrdit će se lokacije postavljanja nastamba i kućica za divlje životinje čija prisutnost u gradskim sredinama je uobičajena. Do sada su napravljena četiri terenska istraživanja od planiranih sedam. Na temelju istraživanja bioraznolikost izradit će se plan interpretacije za Perivoj Zrinski.

Pozivamo građane grada Čakovca i posjetitelje zelenih površina grada Čakovca ukoliko zabilježe fotoaparatom prisutnost bilo koje jedinke vrsta flore i faune da nam prijave nalaz putem obrasca https://www.medjimurska-priroda.info/strucna-sluzba/dojava-o-opazanju-vrste/