Nove info-table

U zaštićenim područjima diljem Međimurja nalaze se različite informativne table koje doprinose interpretaciji prirode za posjetitelje, ali i lokalno stanovništvo. Ovih smo dana nekoliko njih zamijenili novima zbog različitih oštećenja nastalih djelovanjem atmosferskih prilika i zuba vremena.

Nova info-tabla Podturen
Nova info-tabla na lokaciji Gorjok u Podturnu.

Posjetite Podturen i na novoj informativnoj ploči saznajte više o naplavnoj ravni oko Gorjoka i što je to abonos koji se nalazi u neposrednoj blizini ploče. Stara je ploča nagorjela u prošlogodišnjem požaru niskog raslinja pa se javila potreba za postavljanjem nove. Izradu nove info-ploče financijski je podržala i Općina Podturen.

Nova info-tabla Podturen
Za izradu i montažu drvenih okvira zaslužan je Tihomir Slamek iz Miklavca.
Nova info-tabla Dekanovec
Nova info-tabla na lokaciji Jaka glava u Dekanovcu.

Jedna od prvih lokacija na kojoj je Međimurska priroda postavila info-tablu nalazi se na lokaciji Jaka glava na Muri kod Dekanovca. Tabla je dotrajala i došlo je vrijeme da se zamijeni novom, osim novog drvenog okvira dodan je i sadržaj na drugoj strani ploče.

Nova info-tabla Dekanovec.
Jedna od zadaća čuvara prirode je održavanje infrastrukture u vlasništvu Međimurske prirode.
Nova tabla Bedekovićeve grabe.
Nova info-tabla na ulazu u Bedekovićeve grabe.

Na području Bedekovićevih graba nalaze se vlažne livade i zaštićene vrste leptira plavaca. Prošećite kroz grabe i na malim info-pločama saznajte zbog čega je to područje značajno i zašto su ugroženi plavci.

Nova info-tabla Bedekovićeve grabe.
Ove info table nalaze se na krajnjim točkama spomenika prirode Bedekovićeve grabe.