Biti biolog u ustanovi za zaštitu prirode

Osoba sa zvanjem biologa ili ekologa dio je stručne službe Javne ustanove za zaštitu prirode i obavlja poslove u skladu s temeljnim dokumentom ustanove koji se zove Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja Međimurske županije. Sukladno tome, njegovi poslovi usmjereni su upravo postizanju navedenih ciljeva rada Javne ustanove.

S ciljem zaštite i očuvanja prirodnih vrijednosti stručni suradnik biolog-ekolog sudjeluje u pripremi i provedbi monitoringa vrsta i staništa, obradi prikupljenih podataka i pisanju završnih izvještaja.

Međimurska priroda provodi 20-ak različitih monitoringa godišnje, a djelatnici stručne i nadzorne službe zaduženi su za provođenje određenih monitoringa, sukladno zahtjevnosti i mogućnostima. Jedan od zahtjevnijih monitoringa je monitoring šišmiša, u kojem obilazimo sva nadzemna ljetna staništa šišmiša, penjući se na brojne crkvene tornjeve i potkrovlja, u potrazi za porodiljnim kolonijama šišmiša.

Monitoring porodiljnih kolonija šišmiša
Penjanje u crkveni toranj prilikom monitoringa šišmiša

Osobito su zanimljivi i monitorinzi čamcem tijekom kojih se mogu vidjeti brojne egzotične vrste poput crne rode, bregunice, vodomara, kulika sljepčića, čigre, orla štekavca i mnoge druge.

Monitoring čamcem po Dravi

Svaki biolog ima i neku svoju specijalizaciju, a moja su između ostalog riječni rakovi te provodim monitoring autohtone i invazivne vrste rakova, obilazeći brojna vodena staništa diljem Međimurja.

Monitoring riječnog raka

Biolog kao stručnjak organizira, koordinira i nadzire istraživanja koja provode vanjski stručnjaci za Javnu ustanovu. Ponekad to znači biti spreman provesti na terenu cijeli dan ili pak biti na terenu po noći, u slučaju kada se rade noćni leptiri. Ove godine stručnjaci su provodili tri velika istraživanja – vodenjak, riba piškur te danji i noćni leptiri.  Temeljem dobivenih rezultata zadaća je biologa da informira lokalne dionike o postojanju i potrebi zaštite i očuvanja otkrivenih vrijednih staništa ili vrsta.

Biolog sudjeluje u izradi planova upravljanja vrstama (zaštićenim ili invazivnim) i planova upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Natura 2000.

U vidu održivosti korištenja prirodnih dobara biolog daje stručna mišljenja u procesu izdavanja dopuštenja za zahvate unutar zaštićenih područja Međimurske županije pri čemu komunicira s nadležnim Upravnim odjelom Međimurske županije.

Jedan od ljepših poslova biologa je prenošenje iskustva, znanja i ljubavi prema prirodi, osobito mlađim generacijama! To je posao edukacije i interpretacije zaštićene prirode, bilo putem vođenja u Centru za posjetitelje Med dvemi vodami ili na Matulovom gruntu, putem predavanja, tematskih radionica, terenskih obilazaka poučnih staza ili drugih edukativnih aktivnosti.

Radionica dabar
Edukacija u CZP Med dvemi vodami

Osim kroz posjećivanje, suradnja sa školama i vrtićima ostvaruje se i putem poticanja na očuvanje bioraznolikosti kroz donacije kućica za ptice ili hotela za kukce, a škole se vrlo rado uključuju i u naše volonterske akcije, posebice akciju spašavanja vodozemaca od stradavanja na prometnicama te monitoring jelenka, lasti i piljaka.

Učenici – volonteri u akciji spašavanja vodozemaca

Kako bi se lokalno stanovništvo što više senzibiliziralo za zaštitu prirode, svakodnevni posao biologa podrazumijeva intenzivni rad s brojnim dionicima zaštićenog područja (pojedincima, udrugama, institucijama, jedinicama lokalne samouprave), organizaciju tematskih sastanaka ili tribina, njihovo uključivanje u procese donošenja odluka i dokumenata, organiziranje i koordinaciju volonterskih akcija i programa, dana otvorenih vrata, tjedna zaštite prirode, promocija, izložbi, a ponekad i akcija čišćenja okoliša i prirode.

Biolog sudjeluje u kreiranju interpretacijskih tabli i staza, pisanju publikacija i priručnika, planiranju i provođenju stručnih skupova kao i u promociji Ustanove putem objave članaka na internetskim stranicama te u lokalnim novinama.

Održavanje table Živa mrtvica

Biolog teži neprestanom usavršavanju vlastitog znanja sudjelujući na različitim seminarima i edukacijama te tako doprinosi ukupnom radu Javne ustanove, a sve s najvišim ciljem – očuvanjem prirode.

Stručno usavršavanje u NP Paklenica