Dalekozor, vodič za ptice i oštro oko potrebni za prepoznavanje ptica

Međimurska priroda – Javna ustanova za zaštitu prirode sredinom siječnja započela je s provedbom treninga prepoznavanja ptica za područje Sjeverozapadne Hrvatske. Trening se provodi u sklopu projekta Eco Bridge, a u ime Međimurske prirode provodi ga Udruga BIOM (https://www.biom.hr/). Vrijeme trajanja treninga je od siječnja do srpnja 2022. godine.

Trening je opsežan te se sastoji od 12 terenskih izlazaka, 6 predavanja, individualnog i zajedničkog vježbanja prepoznavanja vrsta preko online platforme BirdID te završnog ispita. Planirani tereni koje će se obilaziti nalaze se na području Sjeverozapadne Hrvatske: Međimurska županija, Varaždinska županija, Sišćani i Blatnica, Veliki Pažut te dio u susjednoj Sloveniji. Tereni će biti tematski: ptice vodarice, ptice grabljivice, ptice šumskih staništa, ptice poljoprivrednih površina i ostalo.

Nakon uvodnog predavanja trening je započeo s terenom i predavanjem na temu ptica vodarica. Prvog su dana održavanja terena svi polaznici stigli naoružani dobrom voljom. Nakon što je polaznicima podijeljena oprema: dalekozori, durbini i vodiči za ptice Hrvatske i Europe (https://ptice.biom.hr/o-knjizi/) krenulo je pretraživanje područja. Topla odjeća, oštro oko i zanimljivi kadrovi osigurali su da se polaznici na lokaciji zadrže dulje od predviđenoga. Zabilježeno je viđenje nekoliko čestih i manje čestih ptica: crvenokljuni labud, divlja patka, zviždara, glavata patka, patka batoglavica, bijeli ronac, veliki i mali vranac te velika bijela i siva čaplja. Trening se nastavlja u veljači s temama ptica vodarica i grabljivica.

Nakon završenog treninga polaznici će surađivati s Međimurskom prirodom u vidu dojave ključnih vrsta ptica za područje Međimurske županije.