Naglasci plana rada za 2022. godinu

Možemo reći da se 2022. godina već poprilično “zahuktala”. Nakon intenzivnog perioda planiranja u listopadu i studenome protekle godine, krajem prosinca je usvojen Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja Međimurske županije za 2022. godinu. Sam proces izrade i donošenja dokumenta je definiran Zakonom o zaštiti prirode te Smjernicama nadležnog ministarstva. Dokument je to koji u radu ustanova za zaštitu prirode predstavljanja, između ostalog, pregled aktivnosti prema temama upravljanja, a u našem slučaju radi se o preko 150 više ili manje kompleksnih aktivnosti. Nije nam intencija ponovno navoditi sve te aktivnosti već dati naglaske.

  1. Nastavljamo s praćenjem i istraživanjem stanja sastavnica međimurske prirode. Za 2022. godinu planiramo provedbu 18 monitoringa. Od bijele rode, crne žune, vodomara, pčelarice i bregunice do jelenka, leptira i porodiljnih kolonija šišmiša. Također, planiramo istraživati ptice tršćaka te obade. Tijekom 2022. godine Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja provodi projekt vezan uz razvoj programa praćenja za vrste i stanišne tipove od interesa za EU te ćemo značajne resurse usmjeriti na obilazak međimurskog terena s istraživačima te pripremu novih monitoring programa.
Porodiljne kolonije šišmiša pratimo u crkvenim tornjevima

2. Nastavljamo konkretne aktivnosti na poboljšanju stanišnih uvjeta u zaštićenim područjima. Planiramo čišćenje obala za gniježđenje bregunica, košnju značajnih lokaliteta za livadne plavce i crnkastu sasu, uklanjanje invazivnog žljezdastog nedirka na najkritičnijim lokacijama, poboljšanje stanišnih uvjeta u Perivoju Zrinski, postavljat ćemo kućice za gniježđenje zlatovrane, poticati lokalnu zajednicu da očiste odbačeno smeće na vrijednim lokalitetima u prirodi, spašavati vodozemce od stradavanja na prometnicama…

Kako bismo pomogli zlatovrani da se vrati na naše prostore, potrebno joj je osigurati veći broj prikladnih lokacija za gniježđenje.
Jedan od načina je postavljanje ovakvih kućica na prikladna mjesta

3. Proces planiranja upravljanja nam je ove godine u finalnoj fazi. Radimo na 3 plana upravljanja kojima ćemo definirati ciljeve za stanje zaštićenih područja u narednih 10 godina. Već tijekom veljače imamo u planu održavanje dviju dioničkih radionica. Uključite se, a više o planovima upravljanja pročitajte OVDJE.

4. Brojne aktivnosti odnose se na temu edukacije i posjećivanja. U Centru za posjetitelje Med dvemi vodami planiramo brojna događanja o kojima se možete informirati na www.med-dvemi-vodami.info. Od travnja do listopada biti će aktivno i na Matulovom gruntu gdje planiramo dane otvorenih vrata u već ustaljenom terminu nedjeljom poslijepodne. Prvi dan otvorenih vrata planiramo za 24. travnja (prva nedjelja nakon Uskrsa). Također ćemo održati brojne ljetne radionice, a 31. srpnja planiramo 2. Kamp za mlade čuvare prirode. Popunjavanje 8 rezidencija na Matulovom gruntu također je u tijeku. Kreiranje međimurskog “vrčaka” ili biovrta u prvim proljetnim danima suradnja je s Udrugom Biovrt kojoj se posebno veselimo, a za brojne posjetitelje Centra za posjetitelje Med dvemi vodami i Matulovog grunta planiramo kreirati i audio vodič.

Sudionici Kampa Mladi čuvari prirode 2021. godine na Matulovom gruntu

5. Suradnja s lokalnom zajednicom nam je uvijek visoko na listi prioriteta iako je u ovom članku navodimo kao posljednju. Bez suradnje s lokalnom zajednicom ne bismo mogli provesti brojne volonterske akcije u koje Vas pozivamo da se uključite. Prva koju planiramo je već krajem veljače i tijekom ožujka. Na 3 lokacije ćemo ponovno spašavati vodozemce od stradavanja na prometnicama. Javite nam se za volontiranje OVDJE. Ne zaboravimo da brojnim jedinicama lokalne samouprave, školama i udrugama pomažemo u provedbi njihovim projekata pa tako trenutno radimo na dvije poučne staze – oko Male Subotice i Donje Dubrave.

Naši volonteri na akciji postavljanja zaštitne ograde