Započeo proces izrade planova upravljanja

Nakon dugog pripremnog perioda započele su konkretne aktivnosti u procesu izrade planova upravljanja i za zaštićena područja u Međimurskoj županiji. Aktivnosti se provode kroz projekt Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000 čiji je koordinator Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja. Što je to plan upravljanja zaštićenim područjem i područjem ekološke mreže? To je akt planiranja kojim se utvrđuje stanje zaštićenog područja i područja ekološke mreže te određuju ciljevi upravljanja i očuvanja, aktivnosti za postizanje tih ciljeva i pokazatelji provedbe plana.

Upravljanje zaštićenim područjima provodi se na principima prilagodljivog i participatornog upravljanja.  Prilagodljivo ili adaptivno upravljanje se temelji na kružnom procesu upravljanja koji omogućava da se informacije i iskustva iz prošlosti uključuju u učinkovitije upravljanje u budućnosti. To je, dakle, proces sustavnog i kontinuiranog unaprjeđivanja upravljanja, koji se temelji na rezultatima i iskustvima postojeće prakse upravljanja. Pojam participatorno upravljanje označava da su dionici na različite načine i na različitim razinama uključeni u različite faze ciklusa upravljanja područjem.

Što to konkretno znači za međimurska zaštićena područja?
U procesu koji će uključiti i brojne dionike raspravljat će se o ciljevima upravljanja koji se žele postići u 10-godišnjem razdoblju. Što konkretno trebamo činiti da primjerice poboljšamo kvalitetu staništa za ugrožene vrste, podržavamo prirodne procese u prirodi te smanjimo širenje invazivnih stranih vrsta. Ukratko, danas definiramo smjer kojim želimo ići narednih deset godina, a sve u cilju zaštite vrijedne međimurske prirode.

Ovih tjedana održani su pripremni sastanci za izradu plana upravljanja za područje Regionalni park Mura-Drava te pripadajuća područja ekološke mreže, a sredinom 2021. godine na red dolaze aktivnosti planiranja za područje ekološke mreže Međimurje i pripadajuće Bedekovićeve grabe te za Ribnjak-Mačkovec. Nakon ovog kompleksnog procesa koji će trajati do listopada 2022. godine na papiru će se konačno definirati što svi mi moramo činiti narednih godina kako bismo očuvali ovaj naš cvetnjak med dvemi vodami.