Poziv na održavanje 2. predavanja u sklopu projekta Eco Bridge na temu „Monitoring lastavica i piljaka u Međimurskoj županiji“

Međimurska priroda – Javna ustanova za zaštitu prirode početkom lipnja kreće s provedbom monitoringa dviju vrsta ptica, lastavica i piljaka, na cijelom području Međimurske županije. Cilj nam je kroz volonterske akcije uključiti što više volontera u monitoringe sastavnica prirode koje provode djelatnici Međimurske prirode te kako bi kroz rad s volonterima lokalna zajednica bila informirana o važnosti očuvanja pojedinih vrsta. Monitoring lastavica i piljaka obavlja se tijekom mjeseca lipnja na unaprijed utvrđenim kvadrantima (1×1 km).

Ovim putem pozivamo naše sadašnje i buduće partnere i volontere. U sklopu online radionice održati ćemo predavanje o načinu provođenja volonterske akcije i obliku uključivanja volontera. Za predmetnu volontersku akciju potrebno nam je 20-tak volontera tijekom lipnja.

Online radionica održati će se 1. lipnja (srijeda) 2022. godine putem Google Meet platforme s početkom u 18:00 sati i predviđenim trajanjem od sat vremena. 

Poveznica za pristup online radionici putem Google Meet platforme je: https://meet.google.com/xxw-sofc-czk

Online radionica namijenjena je zainteresiranim dionicima i volonterima Međimurske prirode – Javne ustanove  za zaštitu prirode.

Radionica će se održati u sklopu projekta Eco Bridge koji se financira u sklopu Interreg VA Programa suradnje Mađarska – Hrvatska 2014. – 2020.

Molimo Vas da svoje sudjelovanje na edukaciji potvrdite najkasnije do utorka, 31. svibnja 2022., na adresu e-pošte medjimurska.priroda@gmail.com.

Pozivamo volontere da tijekom volonterskih akcija fotografiraju lastavice i piljke ili druge zanimljivosti te šalju na adresu medjimurska.priroda@gmail.com, a autori najboljih fotografija dobit će vrijedan poklon Međimurske prirode.