Donja Dubrava: Otvorena šumska poučna staza “Vrata Pažuta”

Eko turizam, izleti, odmor i rekreacija uz strogu zaštitu autohtone šumske i riječne Biosfere dobili su novi sadržaj na području Općine Donja Dubrava. Uz prigodnu svečanost otvorena je u subotu 9. srpnja  pješačko-biciklistička šumska poučna staza “Vrata Pažuta”.

Staza vodi kroz posljednje očuvane europske prirodne šume, gdje se mogu opaziti, vidjeti i čuti crne rode, mlakuše, škanjaci, vodomari, barske kornjače, lisice, ribarice, jeleni…Duljina staze iznosi 1750 metara i može se proći laganim hodom za pola sata. Uz stazu se nalazi pet poučnih tabli, dva ulazna panoa, dvadeset klupa za odmor, četiri nadstrešnice koje se mogu koristiti za školu u prirodi.  Početna točka i ulaz na stazu nalazi se ispod cestovnog mosta Donja Dubrava – Koprivnica.

Projekt šumske poučne staze “Vrata Pažuta” je osmislila i realizirala Zaštitarsko-ekološka udruga “Senjar” – ZEUS, a idejni projekt izradio Lorand Klemenčić dipl.ing.arh. Na projektu su surađivale Hrvatske vode, Hrvatske šume, Međimurska županija, Općina Donja Dubrava i Javna ustanova Međimurska priroda, posebice biologinja Ivana Rojko. Na svečanosti otvaranja i nakon prigodnih riječi tajnika udruge “Senjar”, autora i koordinatora projekta Gorana Čižmešije, sudionicima svečanosti obratio se načelnik Općine Marijan Varga te župan Međimurske županije Matija Posavec koji je stazu “Veliki Pažut” proglasio otvorenom. Predstavnici otvaranju staze iz  Javne ustanova Međimurska priroda bili su Antonio Krušelj i Roberta Radović koji su novu šumsku poučnu stazu u cijelosti i prošli.

Zaštićena prirodna poplavna šuma “Veliki Pažut” dio je Regionalnog parka Mura – Drava, ekološke mreže NATURA 2000 i Prekograničnog rezervata biosfere Mura-Drava – Dunav, a sama šumska poučna staza je također jedan od ulaza u Poseban ornitološki rezervat „Veliki Pažut“ na ušću rijeka Mure i Drave.

Sumska poucna staza Vrata Pazuta (11)