U tijeku su istraživanja obada uz Muru

Šetajući uz Muru možda ste uočili neke neobične platnene crno bijele piramide, crne nauljene folije i viseće ljepljive kante. Radi se o klopkama koje se koriste u istraživanju pod nazivom Raznolikost faune obada (Tabanidae) različitih staništa uz rijeku Muru.

Uljna klopka
Uljna klopka

Istraživanje se provodi od svibnja te će trajati do mjeseca rujna. Pri tome će se testirati učinkovitosti različitih tipova klopki koje mogu poslužiti kao potencijalna metoda za regulaciju brojnosti obada na izletištima i drugim turističkim destinacijama tijekom ljetnih mjeseci. Istraživanje se vrši na način da se na 10 odabranih lokaliteta uz rubove šuma rijeke Mure postavljaju tri vrste klopke s mamcima te se idućeg dana skupljaju uzorci za daljnju analizu, determinaciju vrsta te statističku obradu podataka.

Ljepljive klopke
Ljepljive klopke

Obadi (Tabanidae) su srednje veliki do veliki kukci iz porodice dvokrilaca nalik na velike muhe koji dolaze na različitim kopnenim staništima. Krila su im velika i jaka, glava okrugla, oči velike i sastavljene od mnogo malih okašaca, a ticala kratka. Usni su im organi prilagođeni bodenju i sisanju. Tijekom ljetnim mjeseci ženke obada uznemiruju blago na pašnjacima te ljude prilikom različitih aktivnosti na otvorenom zbog uzimanja krvnih obroka. Njihov ubod je bolan, a oteklina ostaje i po nekoliko dana. Mužjaci se hrane cvjetnim sokovima. Na staništima uz rijeku Muru temeljem dosadašnjih istraživanja poznato je 14 vrsta i jedna podvrsta  obada svrstanih u pet rodova.

Uzorci spremni za detaljniju sistematsku analizu
Uzorci spremni za detaljniju sistematsku analizu

Ovo istraživanje će doprinijeti boljem poznavanju bioraznolikosti, tj. raznolikosti faune obada istraživanog područja. Istraživanje provodi prof.dr.sc. Stjepan Krčmar s Odjela za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.