Završena javna rasprava za Plan upravljanja područjem ekološke mreže Mačkovec – ribnjak

Javna rasprava za Plan upravljanja područjem ekološke mreže Mačkovec – ribnjak održana je od 14. ožujka do 13. travnja tijekom koje je svim zainteresiranim dionicima bio omogućen uvid u Prijedlog Plana upravljanja. Osim toga, 4. travnja 2023. održano je i javno izlaganje.

Izlaganje je održano u Centru za kulturu „Rudar“ u Murskom Središću, a odazvali su mu se svi najvažniji dionici, ujedno i suradnici u provođenju Plana. Najvažniji od njih su članovi ŠRD-a Čakovec koji su i vlasnici navedenog ribnjaka te članovi firme Ribnjaci d.o.o koji imaju koncesiju i bave se uzgojem riblje mlađi. Izlaganju su se odazvali i predstavnici Hrvatskih voda, VGI za mali sliv „Trnava“, Saveza sportsko ribolovnih društava Međimurske županije, Javne ustanove za razvoj Međimurske županije REDEA, Zavoda za prostorno uređenje Međimurske županije, Međimurske županije – Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Grada Čakovca – Odsjeka za prostorno planiranje, urbanizam i zaštitu okoliša te Gljivarskog društva Smrčak. U konstruktivnoj raspravi dogovoreni su zadnji detalji kako bismo očuvali vrijedna amfibijska staništa koja se nalaze na predmetnom području i uz njih vezane vrste.

U narednom razdoblju očekuje nas usvajanje prijedloga prikupljenih tijekom javne rasprave, a konačno donošenje Plana upravljanja, odnosno ishođenje suglasnosti od nadležnog ministarstva, predviđa se početkom lipnja ove godine.

Piše: Ivana Horvat, asistentica za planiranje

Ravnatelj-Medimurske-prirode-otvorio-je-javnu-raspravu
Siniša Golub, ravnatelj Međimurske prirode otvorio je javnu raspravu
Strucna-voditeljica-Mihaela-Mesaric-predstavila-je-dionicima-Plan-upravljanja
Stručna voditeljica Mihaela Mesarić predstavila je dionicima Plan upravljanja
Dionici-su-konstruktivno-sudjelovali-u-raspravi
Dionici su konstruktivno sudjelovali u raspravi
Javna rasprava PU 063
Jedna od tema bila je i kako očuvati vrijedna amfibijska staništa
Monika Cindrić, viša stručna suradnica, približila je dionicima kontekst izrade Planova upravljanja
Monika Cindrić, viša stručna suradnica, približila je dionicima kontekst izrade Planova upravljanja