Obavijest o provođenju JAVNE RASPRAVE o Prijedlogu Plana upravljanja Regionalnim parkom Mura-Drava i pridruženim zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže

Na temelju čl. 56.a i 138. st. 6. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), čl. 16. – 22. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (Narodne novine 64/08) te

Odluke Upravnog vijeća Međimurske prirode – Javne ustanove za zaštitu prirode o upućivanju Prijedloga Plana upravljanja Regionalnim parkom Mura-Drava i pridruženim zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže na javnu raspravu (KLASA: 007-04/23-01/7, URBROJ: 2109-63-04-23-02 od 30. kolovoza 2023. godine),

Odluke Upravnog vijeća Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije – „PRIRODA Varaždinske županije“ o upućivanju Prijedloga Plana upravljanja Regionalnim parkom Mura-Drava i pridruženim zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže na javnu raspravu (KLASA: 352-04/23-01/4, URBROJ: 2186-1-15-23-2 od 28. kolovoza 2023. godine),

Odluke Upravnog vijeća Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije o upućivanju Prijedloga Plana upravljanja Regionalnim parkom Mura-Drava i pridruženim zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže na javnu raspravu (KLASA: 007-01/23-01/01, URBROJ: 2137-112-23-61 od 28. kolovoza 2023. godine),

Odluke Upravnog vijeća Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije o upućivanju Prijedloga Plana upravljanja Regionalnim parkom Mura-Drava i pridruženim zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže na javnu raspravu (KLASA: 352-02/23-01/4, URBROJ: 2189-70-01-23-3 od 28. kolovoza 2023. godine),

Odluke Upravnog vijeća Javne ustanove Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije o upućivanju Prijedloga Plana upravljanja Regionalnim parkom Mura-Drava i pridruženim zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže na javnu raspravu (KLASA: 352-05/23-01/7, URBROJ: 2158-76-01-23-1 od 28. kolovoza 2023. godine),

Međimurska priroda – Javna ustanova za zaštitu prirode, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije – „PRIRODA Varaždinske županije“, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije te Javna ustanova Agencija za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije objavljuju sljedeću:

OBAVIJEST O PROVOĐENJU JAVNE RASPRAVE

o Prijedlogu Plana upravljanja Regionalnim parkom Mura-Drava i pridruženim zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže

Javna rasprava će započeti dana 9. rujna 2023. godine i trajat će do dana 8. listopada 2023. godine.

Tijekom javne rasprave, javnosti i zainteresiranoj javnosti je omogućen uvid u Prijedlog Plana upravljanja Regionalnim parkom Mura-Drava i pridruženim zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže i to:

 • u prostorijama Međimurske prirode – Javne ustanove za zaštitu prirode, na adresi Trg međimurske prirode 1, Križovec – 40315 Mursko Središće, radnim danom od 10:00 do 13:00 sati,
 • u Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije – „PRIRODA Varaždinske županije“, na adresi Ulica Stanka Vraza 4, 42000 Varaždin, radnim danom od 8:00 do 13:00 sati,
 • u Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije, na adresi Florijanski trg 4/II, 48000 Koprivnica, radnim danom od 10:00 do 13:00 sati,
 • u Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije, na adresi Noskovci 2/a, 33523 Čađavica, radnim danom od 08:00 do 13:00 sati,
 • u prostorijama Javne ustanove Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije, na adresi Županijska 4/III, 31000 Osijek, radnim danom od 8:00 do 14:00 sati,
 • na internetskoj stranici https://www.medjimurska-priroda.info/ ,
 • na internetskoj stranici https://priroda-vz.hr/ ,
 • na internetskoj stranici https://zastita-prirode-kckzz.hr/ ,
 • na internetskoj stranici https://kckzz.hr/hr/ ,
 • na internetskoj stranici http://virovitica-nature.hr/ ,
 • na internetskoj stranici https://www.obz-zastita-prirode.hr/ .

Javno izlaganje Prijedloga Plana upravljanja Regionalnim parkom Mura-Drava i pridruženim zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže održat će se:

 • za dio Plana upravljanja koji se odnosi na Koprivničko-križevačku županiju u Koprivnici, dana 14. rujna 2023. godine (četvrtak) s početkom u 10:00 sati u Hotelu Zlatan, na adresi Varaždinska 177a, Koprivnica,
 • za dio Plana upravljanja koji se odnosi na Osječko-baranjsku županiju u Osijeku, dana 15. rujna 2023. godine (petak) s početkom u 10:00 sati u Velikoj vijećnici Osječko-baranjske županije, na adresi Županijska 4, Osijek,
 • za dio Plana upravljanja koji se odnosi na Virovitičko-podravsku županiju u Noskovcima, dana 18. rujna 2023. godine (ponedjeljak) s početkom u 11:00 sati u Posjetiteljskom centru Dravska priča, na adresi Noskovci 2/a, Čađavica,
 • za dio Plana upravljanja koji se odnosi na Varaždinsku županiju u Varaždinu, dana 19. rujna 2023. godine (utorak) s početkom u 09:00 sati u Skupštinskoj dvorani Varaždinske županije, na adresi Franjevački trg 7, Varaždin,
 • za dio Plana upravljanja koji se odnosi na Međimursku županiju u Čakovcu, dana 19. rujna 2023. godine (utorak) s početkom u 12:00 sati u prostorijama Tehnološko – inovacijskog centra Međimurje d.o.o., na adresi Ulica Bana Josipa Jelačića 22/b, Čakovec.

Prijedlozi, mišljenja i primjedbe javnosti na Prijedlog Plana upravljanja moći će se:

 1. upisati u knjigu primjedbi koja će biti izložena na mjestu javnog uvida,
 2. davati u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,
 3. dostaviti zaključno s danom završetka javne rasprave u pisanom obliku s naznakom „Očitovanje na Prijedlog Plana upravljanja“ na adresu Međimurska priroda – Javna ustanova za zaštitu prirode, Trg međimurske prirode 1, Križovec, 40315 Mursko Središće ili putem adrese elektroničke pošte pisarnica@medjimurska-priroda.info,
 4. dostaviti zaključno s danom završetka javne rasprave u pisanom obliku na adresu Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije – „PRIRODA Varaždinske županije“, Ulica Stanka Vraza 4, 42000 Varaždin ili putem adrese elektroničke pošte zastita.prirode@vz.t-com.hr,
 5. dostaviti zaključno s danom završetka javne rasprave u pisanom obliku na adresu Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije, Florijanski trg 4/II, 48000 Koprivnica ili putem adrese elektroničke pošte info@zastita-prirode-kckzz.hr,
 6. dostaviti zaključno s danom završetka javne rasprave u pisanom obliku na adresu Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije, Noskovci 2/a, 33523 Čađavica ili putem adrese elektroničke pošte info@virovitica-nature.hr,
 7. dostaviti zaključno s danom završetka javne rasprave u pisanom obliku na adresu Javna ustanova Agencija za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije, Županijska 4/III, 31000 Osijek ili putem adrese elektroničke pošte info@obz-zastita-prirode.hr.

Svi prijedlozi, mišljenja i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i čitko napisani, potpisani imenom i prezimenom fizičke osobe, odnosno nazivom pravne osobe s adresom podnositelja prijedloga ili primjedbe, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

Ova Obavijest objavit će se na internet stranicama Javnih ustanova https://www.medjimurska-priroda.info/, https://priroda-vz.hr/, https://zastita-prirode-kckzz.hr/, https://kckzz.hr/hr/, http://virovitica-nature.hr/, https://www.obz-zastita-prirode.hr/ i dnevnom tisku novina Večernji list.