I ove godine istražujemo tršćake

Međimurska priroda – Javna ustanova za zaštitu prirode početkom 2023. godine pokrenula je medijsku kampanju „Ne pali tršćake!‟ upravo s ciljem njihova očuvanja. Intrigantni videozapisi sa zanimljivim glumcima objavljeni na Youtube kanalu Međimurske prirode pobudili su veliki interes pratitelja. Raznim medijskim kanalima pokušavamo doprijeti do čim većeg broja Međimuraca kako bismo naglasili važnost tršćaka i upozorili na opasnost od njihova nestanka. A kako bismo što bolje upoznali bioraznolikost tršćaka te utvrdili prijetnje i pritiske koji im prijete, i ove godine istražujemo tršćake, posebno ptičji svijet koji živi u njima i oko njih.

Tršćaci su prijelazna staništa između vodenih i kopnenih ekosustava. Razvijaju se u plitkim i pretežito ravnim obalama. Razina vode u tim staništima može varirati te tršćaci uspijevaju i kad je razina vode iznad razine tla, ali i kada je voda ispod same razine tla te takve nazivamo suhi tršćaci. Tršćaci su rijetko i ugroženo stanište s brojnim ugroženim vrstama pa zbog toga i uživaju posebnu zaštitu prema Zakonu o zaštiti prirode. Od ovog su staništa iznimne bioraznolikosti, ljudi na našim prostorima nekad imali ekonomsku korist jer se trska uvelike koristila u građevinarstvu. Danas, kad tog interesa više nema, nastoji ih se, ako je to moguće, isušiti i preoravanjem pretvoriti u obradive površine. Kanaliziranjem potoka i rijeka te učestalom košnjom njihovih obala u Međimurju su nestale ogromne površine pod tršćacima. To potvrđuje i podatak da danas čine manje od 1% površine Međimurske županije.

Tijekom travnja i lipnja Boris Božić sa suradnicima iz Obrta za savjetovanje u zaštiti prirode Milvus nastavlja sa istraživanjem ptica tršćaka, ali i inventarizacijom i valorizacijom tršćaka. Tršćaci predstavljaju nezamjenjivo stanište određenim vrstama ptica. U Hrvatskoj prvenstveno govorimo o skupinama poput trstenjaka i čaplji te vrstama poput močvarne strnadice, eje močvarice, bukavca, modrovoljke, ali i malog vranca te labuda. Koje vrste će koristiti ovaj tip staništa ovisi prvenstveno o očuvanosti staništa i njegovoj veličini. 

Istraživanjem ptica tršćaka tijekom 2022. godine utvrđeno je 109 vrsta ptica od kojih je izdvojeno 11 vrsta koje su vezane uz tršćake.

U iščekivanju ovogodišnjih rezultata istraživanja, u nastavku predstavljamo nekoliko vrsta zabilježenih na međimurskim tršćacima od strane istraživača:

Veliki trstenjak je tipični stanovnik tršćaka čija glasna pjesma dominira. (foto: Dunja Delić)
Labud voli saviti svoje gnijezdo u trsci. (foto: Dunja Delić)
Gak se često može vidjeti u sumrak. (foto: Dunja Delić)
Veliki ronac je izvrstan ronilac i ribič. (foto: Dunja Delić)
Siva čaplja se rado zadržava u tršćacima. (foto: Dunja Delić)
Patka gogoljica također je izvrsna ronilica. (foto: Dunja Delić)