Tko nam oprašuje biljke? Pčele ili?

Globalno najvažniji oprašivači su kukci. U Međimurju to su pčele i muhe lebdjelice (porodica Syrphidae). Ali, i druge skupine doprinose oprašivanju, posebno leptiri, kornjaši, bumbari, druge muhe i ose. Nama je možda najpoznatija medonosna pčela – Apis melifera. No, ona je udomaćeni oprašivač o kojoj se aktivno brinu pčelari. A vrlo važno je naglasiti da ta naša medonosna pčela čini samo mali dio ove šarene skupine životinja.

Jeste li znali da u Hrvatskoj ima čak preko 720 vrsta divljih pčela, a ukupan broj kukaca na svijetu za koje se procjenjuje da sudjeluju u oprašivanju je 22 tisuće vrsta! Dakle, medonosna pčela je samo 1 od 22 000 vrsta važnih za opstanak ljudske vrste.

Usluge ekosustava koja nam proizlazi iz raznolikosti divljih oprašivača nezamjenjive su i u prirodnim i u poljoprivrednim ekosustavima. Nažalost, oprašivači u mnogim dijelovima svijeta nestaju – smanjuje im se i bioraznolikost, ali i brojnost. Iako je nama najpoznatiji uzrok pesticidi koji se nepromišljeno koriste, problem je zapravo puno dublji. Glavni uzroci za ove gubitke su posljedice čovjekovog djelovanja: intenzivna poljoprivreda i prekomjerna uporaba pesticida, gubitak staništa, klimatske promjene, razni patogeni i invazivne strane vrste.

Dakle, ne zaboravimo: kada čujemo o velikom pomoru pčela na vijestima, čujemo zapravo o pomoru samo jedne vrste, i to vrste o kojoj se aktivno brinu ljudi. No, zapitamo li se ikada koliko zapravo zbog tog jednog nepromišljenog korištenja pesticida ugine divljih vrsta pčela i muha lebdjelica?

Jer zabadaf nam se, či matule, čmele i muhe zgubimo!