Održano javno izlaganje za Plan upravljanja Regionalnim parkom Mura-Drava

U Tehnološko inovacijskom centru u Čakovcu, u utorak 20. rujna, održana je javna rasprava za prijedlog plana upravljanja u sklopu projekta Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom 2000. Kroz navedeni projekt Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, u Republici Hrvatskoj izradilo se preko 100 planova upravljanja za više od 200 područja. Konkretno, za Međimursku županiju izradila su se tri plana. Prvi koji je donesen je Plan upravljanja zaštićenim područjem Bedekovićeve grabe i područja ekološke mreže Međimurje i Donje Međimurje (PU 062), drugi je Plan upravljanja područjem ekološke mreže Mačkovec – ribnjak (PU 063), a u procesu donošenja je Plan upravljanja Regionalnim parkom Mura-Drava i pridruženim zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže (PU 007). Planovi se prvenstveno orijentiraju na očuvanje prirodnih vrijednosti što se odnosi na očuvanje ciljnih stanišnih tipova (vodenih, šumskih, travnjačkih) i vrsta (brojne vrste sisavaca, ptica, gmazova, vodozemaca, beskralješnjaka), zatim održivo korištenje prirodnih dobara, kulturnu baštinu, upravljanje posjećivanjem, interpretaciju i edukaciju, suradnju s lokalnom zajednicom te kapacitete javne ustanove.

Prijedlog plana upravljanja za Regionalni park Mura-Drava, čija izrada je započela u prosincu 2020. godine, predstavljen je javnosti kroz javno izlaganje. U izradi plana surađivalo je pet javnih ustanova kroz čije županije se proteže regionalni park, no svaka javna ustanova je za svoje dionike i za svoje područje pripremila zasebno javno izlaganje.

Nakon uvodne riječi Ane Sindik, stručnjakinje iz tvrtke Particip, i Siniše Goluba, ravnatelja Međimurske prirode, Mihaela Mesarić, stručna voditeljica, prezentirala je plan zainteresiranim sudionicima. Na radionici su sudjelovali predstavnici MINGOR-a te Ministarstva poljoprivrede, DIRH-a, jedinica lokalne i regionalne samouprave, Zavoda za prostorno uređenje, Javne ustanove REDEA-e, Javne ustanove Priroda varaždinske županije, lokalne akcijske grupe, turističke zajednice i privatnog sektora. Kroz pozitivnu atmosferu te konstruktivnu raspravu, zaprimljenu su komentari i prijedlozi koji će se uvrstiti u plan te su već dogovoreni naredni koraci za provođenje pojedinih aktivnosti. Javno izlaganje organizirala je Međimurska priroda – Javna ustanova za zaštitu prirode.

Javna rasprava i javni uvid za Prijedlog Plana upravljanja Regionalnim parkom Mura-Drava i pridruženim zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže traje do 8. listopada 2023. godine, do kada se zaprimaju mišljenja, primjedbe i prijedlozi. Način na koji se šalju komentari, ali i sam Plan upravljanja možete pronaći OVDJE.

Ivana Horvat, stručna suradnica za opće poslove zaštite prirode

Mura kod Peklenice