Prikupljanje podataka (invenatrizacija) o prirodi nikad ne prestaje

Prema zakonu o zaštiti prirode Međimurska priroda obavlja djelatnost zaštite, održavanja i promicanja zaštićenih područja na prostoru Međimurske županije s ciljem zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguravanja neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara, nadzire provođenje uvjeta i mjera zaštite prirode na područjima kojima upravlja te sudjeluje u prikupljanju podataka u svrhu praćenja stanja očuvanosti prirode (monitoring).

Upravo posljednja djelatnost, prikupljanje podataka na terenu, o prirodi, iziskuje jako puno iskustva i prije svega veliko znanje. Zašto jedan stručnjak ne može znati sve o svemu? Budući da pod pojmom priroda podrazumijevamo sveukupnu bioraznolikost, krajobraznu raznolikost i georaznolikost i da su sve sastavnice međusobno povezane i nedjeljive, jasno je da je potreban široki spektar stručnjaka kako bi se sastavnice prirode sustavno inventarizirale s ciljem očuvanja te kvalitetnijim upravljanjem zaštićenim područjima kao i područjima mreže Natura 2000.  

Stručni djelatnici Međimurske prirode na terenu redovito kroz godinu bilježe nalaze zaštićenih, ugroženih, rijetkih i/ili ciljanih vrsta i staništa najčešće prema vlastitim preferencijama, ali prije svega znanju kojeg su stekli tijekom studija i redovitim stručnim usavršavanjem. U nastavku možete vidjeti mali segment prikupljanja podataka tijekom ove godine kroz fotografije koje su snimili.

Tek dobrim poznavanjem „uobičajene“ prirode, na terenu se uočavaju i pronalaze i nove vrste.

Tako je ove godine zabilježena „nova vrsta“, rijetka u prirodi Hrvatske, ali česta u akvarijima. Radi se o vodenoj salati (Pistia stratiotes) koja predstavlja opasnost za ekosustav u kojem je pronađena te ju je važno ukloniti iz prirode.  O njoj smo pisali ovdje: https://www.medjimurska-priroda.info/2023/09/prvi-nalaz-vodene-salate-u-medimurju-drugi-u-hrvatskoj/

No, pronalazak nove vrste može biti pronalazak zaista i nove rijetke vrste koja ne predstavljaja opasnost za prirodu, nego je naprotiv, ukras prirode. O nalazima takvih vrsta smo pisali ovdje: https://www.medjimurska-priroda.info/2022/10/predstavljeni-rezultati-floristickih-istrazivanja-ribnjaka-mackovec-na-botanickom-simpoziju/

Ako i vi želite doprinijeti boljem poznavanju prirode te tako i neposredno sudjelovati u očuvanju prirode, javite nam svoja opažanja zanimljivih vrsta ili staništa.