Prijavi se i volontiraj za žabe!

Žabe i drugi vodozemci ove su godine zbog izrazito toplih zimskih dana uranile s migracijom. Međimurska priroda – Javna ustanova za zaštitu prirode stoga je ubrzano pripremila drugu ovogodišnju volontersku akciju – Spašavanje vodozemaca od stradavanja na prometnicama!

Akcija sastoji od dva dijela:

1. postavljanja ograde za vodozemce, koje će se održati u subotu, 2. ožujka 2024. godine

2. svakodnevnog prenošenja vodozemaca u idućih mjesec (ili više) dana nakon postavljanja ograde

Postavljanje ograde za vodozemce

Postavljanje ograde za vodozemce organizirat će se u subotu, 2. ožujka 2024. godine, s početkom u 9 sati. Okupljanje volontera je u 9 sati na dvije lokacije: Selnica (ispred općine) i retencija Dragoslavec/Križopotje. Djelatnici Međimurske prirode će na lokacijama Črečan-Macinec i Palovec ogradu postaviti već ranije (23. veljače).

Obavezna prijava

Prijave za akciju postavljanja ograde primaju se najkasnije do srijede, 28. veljače 2024. godine. U prijavi treba navesti na koji način se volonter želi uključiti u akciju spašavanja vodozemaca (postavljanje ograde i/ili prenošenje vodozemaca). Navedeni podatak iznimno je važan zbog organizacije akcije.

Poveznica za PRIJAVU:

Prijava za volontiranje – Spašavanje vodozemaca 2024. (google.com)

Prenošenje vodozemaca

Od dana postavljanja ograde potrebno je obilaziti lokacije crnih točki i prenositi vodozemce.

UPIŠITE SE za datume kada ćete vi obilaziti neku od lokacija!!!

MOLIMO da se držite upisanih termina te da se ne brišete zadnji čas ako ipak niste u mogućnosti obići lokaciju.

Napomena: Palovec i Črečan počinjemo obilaziti već od 24. veljače 2024. godine (subota), a Selnicu i Križopotje od 3. ožujka 2024. godine (nedjelja).

U nastavku se nalaze tablice za svaku lokaciju.

Obilazak_Palovec 2024. – Google tablice

Obilazak_Črečan 2024. – Google tablice

Obilazak_Selnica 2024. – Google tablice

Obilazak_Križopotje 2024. – Google tablice

Nastavnici i profesori – molimo da učenicima date ponuđene termine, ali da vi osobno upisujete učenike u naše tablice!

Popunjavanje terenskih obrazaca

Tijekom svakog obilaska lokacije, potrebno je bilježiti podatke navedene u terenskim obrascima i nakon obilaska ispuniti obrazac i poslati ga Međimurskoj prirodi. Svaka lokacija ima svoj zaseban obrazac. Molimo vas da obrasce pošaljete na dan kada ste obilazili lokaciju kako bi mogli pratiti da se lokacije obilaze prema rasporedu!

Obrazac Palovec 2024. – spašavanje vodozemaca (google.com)

Obrazac Črečan 2024. – spašavanje vodozemaca (google.com)

Obrazac Selnica 2024. – spašavanje vodozemaca (google.com)

Obrazac Križopotje 2024. – spašavanje vodozemaca (google.com)

Za sve one koji još nisu upoznati s načinom obilaska lokacija, bilježenjem terenskih obrazaca, prepoznavanjem vrsta vodozemaca, preporučujemo da pogledate našu online edukaciju:

poziv akcija vodozemci 2024.cdr