Čakovečki rasjed vidljiv iz Svemira

Rasjed je strukturna jedinica litosfere (kamena Zemljina kora) nastala izdizanjem, spuštanjem ili uzdužnim pomicanjem njezinih stijenskih blokova duž pukotina. Ploha koja dijeli pomaknute stijenske blokove naziva se rasjednom plohom. Najčešće se radi o skupu pomaknutih slojnih ploha koje se nazivaju rasjednom zonom. Rasjedi se razlikuju s obzirom na međusobni položaj susjednih stijenskih...