Čakovečki rasjed vidljiv iz Svemira

Rasjed je strukturna jedinica litosfere (kamena Zemljina kora) nastala izdizanjem, spuštanjem ili uzdužnim pomicanjem njezinih stijenskih blokova duž pukotina. Ploha koja dijeli pomaknute stijenske blokove naziva se rasjednom plohom. Najčešće se radi o skupu pomaknutih slojnih ploha koje se nazivaju rasjednom zonom. Rasjedi se razlikuju s obzirom na međusobni položaj susjednih stijenskih blokova i na njihovo klizanje po rasjednoj zoni.  Klizanje može biti horizontalno, vertikalno i dijagonalno. U normalnom rasjedu radi se o pomaku krovinskoga bloka (onoga koji se nalazi iznad nagnute rasjedne plohe) na dolje ili podinskoga bloka (onoga koji se nalazi ispod nagnute rasjedne plohe) na gore, a suprotna se kretanja zbivaju u reverznom rasjedu. Relativni skokoviti pomaci krila rasjeda duž rasjedne pukotine generiraju potrese. 

Čakovečka rasjedna zona dobro je vidljiva na geološkoj karti Međimurja (sl. 1). Prostor je to koji se proteže nešto sjevernije od Čakovca, a u smjeru istok – zapad od državne granice sa Slovenijom prema Dekanovcu, Domašincu i rijeci Muri. Rasjedna zona jednostavno se može poistovjetiti i s granicom donjeg i gorneg Međimurja. 

Slika 1. Geološka karta Međimurja. Izvor: Geološka karta Republike Hrvatske 1:300 000, Hrvatski geološki institut, 2009.

Česti potresi u Čakovcu i okolici potaknuli su Međimurce na nastanak legende o čakovečkom Pozoju. Jedan od najznačajnijih i najrazornijih međimurskih potresa bio je onaj iz 1738. godine s epicentrom oko Šenkovca. On se poklapa s lokacijom opisanog rasjeda. Tada značajno stradavaju čakovečki Stari grad te ostali postojeći sakralni objekti od Štrigove do Preloga. Većina njih obnavljana je kasnije tijekom 18. stoljeća.Čakovečki rasjed vidljiv je čak i iz Svemira. Pogledajte kako to izgleda na satelitskoj radarskoj slici Međimurja (sl. 2).

Slika 2. Radarska slika Međimurja koju je snimili Njemački sateliti TanDEM-X. Čakovečki
rasjed se vidi kao stepenica u nadmorskoj visini koja se proteže kroz čitavo Međimurje i dalje u Sloveniju. Izvor: https://download.geoservice.dlr.de/TDM30_EDEM/