PROGLAŠEN Regionalni park MURA-DRAVA; NN 22/2011

Na sjednici Vlade dana 10. veljače 2011. godine, tri godine nakon proglašenja preventivne zaštite, Uredbom je proglašen REGIONALNI PARK MURA-DRAVA na području pet hrvatskih županija.

To je prvi regionalni park u Hrvatskoj odnosno prvo zaštićeno područje proglašeno u toj kategoriji, a njime će upravljati pet županijskih javnih ustanova za zaštitu prirode koje djeluju uzduž rijeka Mure i Drave.

UREDBA je službeno objavljena u Narodnim novinama broj 22/2011 čime je postala svima službeno dostupna. Uz samu Uredbu, objavljen je PRILOG 1. s opisnim granicama Regionalnog parka Mura-Drava na području pet hrvatskih županija.

Link na UREDBU: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_02_22_471.html