Bedekovićeve grabe – predstavljanje

Iskoristili smo ovo vrijeme smanjene aktivnosti ljudi u samoj prirodi, te u suradnji s nadležnim Ministarstvom zaštite okoliša i prirode i DZZP-om predstavili Spomenik prirode BEDEKOVIĆEVE GRABE svim vlasnicima i korisnicima čestica unutar zaštićenog područja. Naravno, svima koji su se odazvali na naš poziv.

Temeljni razlog zaštite Bedekovićevih graba jesu leptiri livadni plavci (veliki i zagasiti) koji su se održali na ovom lokalitetu zahvaljujući redovnoj košnji (sijena i otave) koja na ovom mjestu nikad nije prekinuta, pa nije došlo do prirodne sukcesije i zarastanja livada grmljem i drvećem.

S obzirom da su sve čestice na površini od 13 hektara spomenika prirode u privatnom vlasništvu, nužna je suradnja između vlasnika čestica i Javne ustanove, posebno oko provođenja aktivnih mjera zaštite koje se – u velikoj mjeri – odnose na redovni otkos trave u točno određenom periodu u godini.

 

Predstavljanju su nazočili kolege iz Zagreba, a samo predstavljanje i rasprava prošli su u konstruktivnom tonu odnosno vlasnicima je stalo da se livade održe u “zdravom” stanju te da se leptiri plavci održe na ovom vrijednom lokalitetu koji je i dio hrvatske Nacionalne ekološke mreže odnosno buduće europske mreže Natura2000.

Vidi: http://www.natura2000.hr/