Sanacija Glicinija u Čakovcu

Za webSukladno ishođenim dopuštenjima od nadležnih službi, a temeljem Elaborata sanacije i održavanja Spomenika parkovne arhitekture “Čakovec- dvije glicinije” dana 22. kolovoza 2013. godine provedene su aktivnosti sanacije Glicinija u Čakovcu ispred ulaza u zgradu Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek u Čakovcu. 

Međimurska priroda inicirala je sanaciju Glicinija koje su od 1995. godine zaštićene kao spomenik parkovne arhitekture – skupina stabala. U proteklom razdoblju izvršeno je istraživanje zdravstvenog stanja predmetnih stabala od strane Hrvatskog šumarskog instituta, Centar za urbane i privatne šume Varaždin. Dobiveni rezultati bili su osnova za radove sanacije koji su izvršeni na glicinijama. Radovi sanacije uključivali su orezivanje biljaka, uklanjanje suhih dijelova biljke, prihranjivanje kompleksnim umjetnim gnojivom te tretiranje biostimulatorom rasta.

Glicinija je vrsta povijuša izuzetne izbojne snage te je potrebno provoditi redovite mjere njege i održavanja koje uključuju orezivanje čime se postiže željeni fiziološki i estetski učinak. Inače se orezivanje glicinije provodi u ljetnom i zimskom periodu čime se postiže intenzivna cvatnja i željeni oblik biljaka.

za web_1