Početna konferencija projekta: 30. rujna 2014.

U utorak 30. rujna 2014. godine, u okolici grada Mohača u Mađarskoj održana je početna odnosno takozvana kick-off konferencija projekta: Rehabilitacija krajobraza i zaštita biološke raznolikosti u okviru suradnje unutar prekograničnog područja Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav.

Domaćin konferencije bila je uprava Nacionalnog parka Dunav-Drava, a održana je u prostorijama malog, ali zgodnog “Muzeja bijele rode”. Na konferenciji su nazočili svi projektni partneri iz Hrvatske odnosno šest ustanova za zaštitu prirode od Čakovca do Vukovara koje upravljaju zaštićenom prirodom na području Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav, te domaćini iz Mađarske.

Uz djelatnike “Međimurske prirode” u međimurskoj delegaciji bio i načelnik Općine Sveti Martin na Muri, Franjo Makovec, koji se skupu prigodno obratio. Ta općina, naime, projektu doprinosi s 8 hektara zemljišta u Regionalnom parku Mura-Drava, što čini lokalitet provedbe međimurskog dijela projekta.

Nakon formalnog dijela konferencije, mađarski domaćini poveli su goste na plovidbu kanuima po dunavskoj mrtvici na kojoj će oni provoditi svoj dio projekta, konkretno uklanjati preko 400 ilegalnih objekata koje su pojedinci unatrag nekoliko desetljeća izgradili i mahom napustili na tom vrijednom prirodnom lokalitetu.

 

Što čini međimursku komponentu ovog projekta?

Na izvorni pašnjak uz rijeku Muru površine 8 hektara, na području Općine Sveti Martin na Muri, vratit će se krdo međimurskog hladnokrvnog konja (zavičajne pasmine ugrožene brojnosti) kako bi se tradicijskom metodom pašarenja to prirodno stanište i dalje očuvalo kao pašnjak. U sklopu projekta izgradit će se zaklonište za konje s koralom, postaviti električni pastir, zdenac te dvije promatračnice za ptice i ostalu prirodu.

Nadalje, Međimurska priroda kao ustanova zadužena je za praćenje medijskih aktivnosti oko projekta te za nakladu završne publikacije projekta.

Ukupna vrijednost međimurske komponente projekta kreće se oko milijun kuna, a projektne aktivnosti moraju biti okončane do kraja studenog 2015. godine.