Odobren projekt: Stranci u prirodi općine Nedelišće

Žljezdasti nedirak_smallDana 13. ožujka 2015. godine “Međimurska priroda” sklopila je ugovor s Općinom Nedelišće o sufinanciranju prijavljenog projekta “Stranci u prirodi općine Nedelišće” iz namjenskih sredstava za projekte koji doprinose realizaciji dokumenta Plana zelenog djelovanja za Općinu Nedelišće. Za realizaciju projekta “Međimurskoj prirodi” odobrena su sredstva u iznosu od 5.000 kuna; ukupni proračun projekta iznosi 15.900 kuna, a ostatak sredstava bit će osiguran iz proračuna javne ustanove.

Projekt se bavi tematikom stranih i stranih invazivnih vrsta, a projektne aktivnosti provodit će se na području Općine Nedelišće, kako je uvjetovano natječajem na koji je projekt prijavljen, ali neki od rezultata će biti od koristi i drugim Općinama.

Ciljevi projekta su:

 • podići svijest i educirati širu javnost Općine Nedelišće (različite dobne skupine) o problemu unošenja i širenja stranih invazivnih vrsta, važnosti očuvanja bioraznolikosti i dr.,
 • započeti preliminarno popisivanje prisutnih stranih i stranih invazivnih biljnih i životinjskih vrsta prvenstveno na području ekološke mreže unutar Općine Nedelišće (isto će ustanova raditi u sklopu redovnog nadzora zaštićenih područja i područja ekološke mreže u drugim dijelovima Međimurja),
 • u Općini Nedelišće započeti stvaranje preliminarne herbarijske i digitalne fotografske zbirke invazivnih vrsta biljaka te baze digitalnih fotografija invazivnih životinja s područja Međimurja koja će se nadopunjavati i korisiti za edukaciju i publikacije,
 • Upoznati širu javnost s pojedinim invazivnim vrstama na području Općine Nedelišće kroz prezentirane rezultate terenskog rada.Zlatošipka_samll

Kao dio projektnih aktivnosti predviđena su:

 • Predavanja za više razrede OŠ dr. Ivana Novaka Macinec i OŠ Nedelišće na temu invazivnih vrsta te učenicima podijeliti dostupne publikacije s tom tematikom,
 • “Škola u prirodi” za polaznike ekoloških/bioloških grupa – edukacija o bioraznolikosti i razlici staništa obraslih autohtonim i onih obraslih invazivnim vrstama,
 • Predavanje za širu javnost vezano za temu projekta koje će se održati na području Općine,
 • Pregled dostupne literature i podatka o nalazima invazivnih vrsta na području Općine
 • Pretraživanje terena kroz sezone, detektiranje i bilježenje prisutnih invazivnih i stranih vrsta, prvenstveno na području ekološke mreže u Općini Nedelišće (šuma Čep i dio Regionalnog parka Mura-Drava),
 • Prikupljanje i sušenje, prešanje biljnog materijala uočenih invazivnih biljaka s područja Općine te fotografiranje invazivnih biljaka i životinja na staništu,
 • Tisak, promocija i distribucija manje brošure o invazivnim vrstama na području Općine.