Provedba proljetne akcije oralnog cijepljenja lisica u RH

Slika 2. Oralna vakcinacija lisicaOvim putem prenosimo informaciju od Ministarstva poljoprivrede – Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane da se radi zaštite zdravlja ljudi i domaćih životinja od bjesnoće te iskorjenjivanja bolesti u populaciji lisica kao glavnih rezervoara bjesnoće i ovog proljeća provode aktivnosti oralnog cijepljenja lisica. 

Oralno cijepljenje lisica višegodišnji je program iskorjenjivanja bjesnoće. Tijekom 2015. godine provesti će se dvije akcije oralnog cijepljenja (proljetna i jesenska). Proljetna akcija je započela 15. ožujka 2015. godine, a planirano vrijeme završetka je 15. lipnja 2015. godine. Plan distribucije mamaka biti će dostupan na web stranici Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane – www.veterinarstvo.hr Mamke koje nađete u prirodi nemojte dirati niti pomicati. Neoštećeni mamak nije opasan za zdravlje ljudi.

Više informacija o oralnoj vakcinaciji lisica dostupno je na letku u nastavku te na službenoj web stranici Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane www.veterinarstvo.hrSlika 2. Oralna vakcinacija lisicaSlika 1. Oralna vakcinacija lisica