Priprema novog projekta_Med dvemi vodami

med-dvemi-vodami_logoDana 16. prosinca 2016. godine djelatnici Međimurske prirode, zajedno s djelatnicima Regionalne razvojne agencije Međimurje REDEA, sudjelovali su na Informativnoj radionici za potencijalne prijavitelje u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine“, KK.06.1.2.02 u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ koja je organizirana u Green Gold Centru u Zagrebu od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, a sastojala se je od prezentacije Poziva te pitanja sudionika i odgovora mjerodavnih.

Naime, 5.12.2016. je otvoren navedeni Poziv na dostavu projektnih prijedloga ukupne vrijednosti sredstava u iznosu od 196 milijuna kuna iz Europskog fonda za regionalni razvoj, namijenjenih održivom korištenju prirodne baštine s ciljem doprinosa održivom društveno-gospodarskom razvoju na lokalnoj/regionalnoj razni, a u kojem su prihvatljivi prijavitelji javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima čiji su osnivači jedinica područne (regionalne) i/ili lokalne samouprave, zatim jedinice područne (regionalne) i/ili lokalne samouprave te Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti.

Međimurska priroda zajedno s partnerima Međimurskom županijom, Turističkom zajednicom Međimurske županije i Regionalnom razvojnom agencijom Međimurje već priprema projektni prijedlog koji bi obuhvatio uređenje i opremanje Centra za posjetitelje u Križovcu kao glavnu aktivnost, ali i uređenje i opremanje stare hiže u Frkanovcu.

Uređenje i opremanje Centra za posjetitelje u Križovcu je logičan slijed i završni korak u konačnom uređenju Centra koje je započelo radovima na potpunoj adaptaciji zgrade i okoliša financiranih iz Zajma Svjetske banke tijekom 2012. godine u vrijednosti od cca 2.000.000 kuna, a nastavljeno izradom „Definirane muzeološke koncepcije stalne muzejske izložbe i opreme centra za posjetitelje Med dvemi vodami“ koju je tijekom 2015. godine izradio konzorcij tvrtki Muze d.o.o., Revolucija dizajna d.o.o., Clinica d.o.o. i Krebel&Kostrenčić arhitekti d.o.o. u sklopu projekta ‘Interpretacija i komunikacija prirode u sklopu Projekta integracije u EU NATURA 2000“, a u suradnji s Međimurskom prirodom.

Realizacijom navedenog projekta, Međimurje bi dobilo moderan i reprezentativan centar za interpretaciju prirodne baštine kakvog nema od Budimpešte do Zagreba.

centar_mura

Sl. 1 Galerija Mura budućeg Centra za posjetitelje Med dvemi vodami